ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trenches

T R EH1 N CH AH0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trenches-, *trenches*, trenche
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
In France, we dug trenches 10 miles long.ในฝรั่งเศส เราขุดคูยาวเป็นสิบไมล์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've been in the trenches a hundred times together.ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเคยล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกัน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Trenches, sir.ก็สนามเพลาะ.. ไงครับ Letters from Iwo Jima (2006)
Why are the men digging trenches here?ใครให้ขุดสนามเพลาะตรงนี้.. Letters from Iwo Jima (2006)
Maybe that's why he doesn't want us digging trenches.อาจเป็นสาเหตุที่เขา.. ไม่อยากให้เราขุดสนามเพลาะก็ได้ Letters from Iwo Jima (2006)
Look... we're not digging those damn trenches in the sand anymore, are we?เห็นไหม... เราไม่ต้องขุดไอ้สนามเพลาะ ..ตะบวยนี่อีกแล้ว.. ใช่ปะ Letters from Iwo Jima (2006)
But, sir, the beach trenches are our first line of defense.แต่.. ท่านครับ การป้องกันชายหาด เป็นแนวป้องกันแรกเลยนะครับ Letters from Iwo Jima (2006)
Without the beach trenches, how do you expect us to win?ถ้าป้องกันชายหาดไว้ไม่อยู่ แล้วเราจะเอาชนะมันได้ยังไง.. Letters from Iwo Jima (2006)
Because we did our time together in the trenches,เพราะเราเคยใช้เวลา ร่วมกันมาก่อน Chuck Versus the Seduction (2008)
I personally am looking forward to spending more time here in the Buy More trenches, getting to know the rank and the file.โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคาดหวังว่าจะใช้เวลามากกว่านี้ ที่บาย มอร์ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Is still fighting in the feminist trenches, but the war is over.ยังคงต่อสู้อยู่ในคูของผู้หญิง แต่สงครามจบลงแล้ว Dying Changes Everything (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCHES    T R EH1 N CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trenches    (v) trˈɛntʃɪz (t r e1 n ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top