ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trench coat

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trench coat-, *trench coat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trench coat[N] เสื้อกันฝนแบบทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And why is your trench coat and hat in the trash can?ทำไมเสื้อโค้ทกับหมวกลุง อยู่ในถังขยะล่ะ? Inspector Gadget 2 (2003)
He'll be wearing a black trench coat carrying a black briefcase.เขาอยู่ในชุด เสื้อโค้ชทหารสีดำ หิ้วกระเป๋าเอกสารสีดำ Fracture (2009)
Your contact will be wearing a black trench coat.บุคคลที่ไปพบ สวมเสื้อโค้ชสีดำ Fracture (2009)
In a trench coat?ที่ใส่เสื้อกันฝนทหาร? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Six foot, brown hair, wearing a trench coat.ใส่เสื้อกันฝน White Tulip (2010)
No, no. His name's Castiel. He wears a trench coat.ไม่ เขาชื่อแคสเทียล เขาใส่เสื้อกันฝนแบบทหาร Sam, Interrupted (2010)
He'll die with his trench coat on.ถ้าฉันปล่อยเค้าไว้อย่างนี้ เค้าต้องร้อนตายอยู่ที่นี่แน่เลย? Episode #1.7 (2010)
You, Mr. Trench coat, smashed her wall, then proceeded to lower your pants in front of her?คุณเป็นพวกโรคจิต คุณทำกำแพงบ้านคนอื่นพัง แล้วนี่ยังต่อหน้าผู้หญิงอีก คุณก็ดึงกางเกงของคุณลงต่อหน้าผู้หญิง Episode #1.4 (2010)
You're wearing a trench coat.ยังจะมีหน้ามาพูดเล่นอีก Episode #1.4 (2010)
Wearing a large trench coat. Taking off your pants in front of a woman, did you not?คุณใส่ชุดกันฝน ถอดกางเกงต่อหน้าผู้หญิงไม่ใช่รึไง Episode #1.3 (2010)
Your trench coat is pretty.เสื้อโค๊ทเธอสวยดีนะ Episode #1.1 (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレンチコート[, torenchiko-to] (n) trench coat; (P) [Add to Longdo]
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  trench coat
      n 1: a military style raincoat; belted with deep pockets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top