ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transvestite

T R AE0 N Z V EH1 S T AY0 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transvestite-, *transvestite*
English-Thai: Longdo Dictionary
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transvestiteผู้ชอบแต่งกายลักเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transvestitesคนลักเพศเทียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The one that looks like a transvestite or the one that looks like a dominatrix?เอาตัวที่ดูหรูเริ่ด หรือตัวที่ดูแล้วเปรี้ยวจี๊ด Love Actually (2003)
She Dates Her Transvestite Manager?*เธอเดทกับ ผู้จัดการส่วนตัว* Dasepo Naughty Girls (2006)
And the area's only transvestite bookstore.กับร้านหนังสือของพวกชายแต่งหญิง The Game (2007)
Me in a dress. I feel like a transvestite.ฉันแต่งหญิง รู้สึกเหมือนเป็นสาวประเภทสอง Do You Take Dexter Morgan? (2008)
He looks like a transvestite...คิกแอส! เย้... ! Kick-Ass (2010)
Come on - this transvestite-hooker thing.ทำหน่อยน่า-- เรื่องนี้น่ะกระเทยโสเภณีนี่แหละ Pilot (2010)
You give me my transvestite first.คุณเขียนเรื่องกระเทยโสเภณี ให้ฉันก่อน Pilot (2010)
I'm playing a transvestite in high heels and fishnets and wearing lipstick.ที่ผมจะเล่นเป็นกะเทยที่แต่งเป็นหญิง ใส่รองเท้าส้นสูงกับถุงน่องตาข่าย และทาลิปสติก The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I'm just a sweet transvestite **ฉันเป็นแค่ผู้หญิงข้ามเพศที่น่ารัก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I'm just a sweet transvestite **ฉันเป็นแค่ผู้หญิงข้ามเพศที่น่ารัก* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* A sweet transvestite **ผู้หญิงข้ามเพศแสนหวาน* The Rocky Horror Glee Show (2010)
* I'm just a sweet transvestite *ฉันเป็นแค่ผู้หญิงข้ามเพศที่น่ารัก The Rocky Horror Glee Show (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSVESTITE    T R AE0 N Z V EH1 S T AY0 T
TRANSVESTITES    T R AE0 N Z V EH1 S T AY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transvestite    (n) trˈænzvˈɛstaɪt (t r a1 n z v e1 s t ai t)
transvestites    (n) trˈænzvˈɛstaɪts (t r a1 n z v e1 s t ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transvestit {m} | Transvestiten {pl}transvestite | transvestites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei [Add to Longdo]
ミスターレディー[, misuta-redei-] (n) transvestite (wasei [Add to Longdo]
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transvestite
   adj 1: receiving sexual gratification from wearing clothing of
       the opposite sex [syn: {transvestic}, {transvestite}]
   n 1: someone who adopts the dress or manner or sexual role of
      the opposite sex [syn: {transvestite}, {cross-dresser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top