ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torturous

T AO1 R CH UW2 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torturous-, *torturous*, torturou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must be torturous running after a man who doesn't care about you who's in love with someone else, who hates you.คงทรมานใจน่าดู ที่ต้องวิ่งไล่คนที่เขาไม่รัก... เขากำลังรักกับคนอื่น เขาเกลียดเธอ Mona Lisa Smile (2003)
The five-foot-four assailant crushed the boy's chest, choked him, and finally caused him a torturous death by burying him alive.ผู้เข้าทำร้ายที่มีขนาด 4 ฟุต 4 นิ้ว ...คล่อมหน้าอกของเด็กชาย กดกระแทกเขาลงไป The Boy with the Answer (2010)
They call to mind many a torturous memory but bring us no closer to defeating the Abyzou.ทำให้ย้อนคิดถึงความจำที่แสนเจ็บปวด แต่ไม่ช่วยให้เราใกล้การปราบอบีซูมากขึ้น The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TORTUROUS T AO1 R CH UW2 AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torturous \Tor"tur*ous\ (t[^o]r"t[-u]r*[u^]s), a.
   Involving, or pertaining to, torture. [R.] "The torturous
   crucifixion." --I. Disraeli.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torturous
   adj 1: extremely painful [syn: {agonizing}, {agonising},
       {excruciating}, {harrowing}, {torturing}, {torturous},
       {torturesome}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top