ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to the core

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to the core-, *to the core*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
to the core(idm) ในส่วนพื้นฐาน, See also: ในส่วนสำคัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
so if you're having recurring dream about a basement, kinda speaks to the core fundamentals of who you are as a person.ถ้าคุณฝันเห็นห้องใต้ดิน เขาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นคน The Instincts (2008)
Signal to the Core is great. - Is that Tenma his son?สัญญาณจากแกนกลางชัดมาก นี่ลูกของเทนมะไม่ใช่เหรอ? Astro Boy (2009)
And with no access to the core systems, และห้ามเข้าสู่แกนหลักของระบบ Sabotage (2010)
Well, if we can gain access to the core systems, แล้วถ้าเราเข้าสู่แกนหลักของระบบได้ Sabotage (2010)
"down to the core of my being" pain, "ลงไปยังเบื้องลึกที่ฉันเป็น" ความปวดร้าว I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
♪ She made your heart melt, but you're cold to the core# เธอทำคุณใจละลาย แต่คุณกลับรู้สึกหนาวสุดขั้ว # Mash Off (2011)
He was shell-shocked and withdrawn, and we hadn't even gotten to the core issues.เขาช๊อคอย่างรุนแรงและชอบเก็บเนื้อเก็บตัว เราไม่รู้ว่าสาเหตุหลักคืออะไร There's Always a Downside (2012)
That's enough for that, just back to the core drummer please.พอแล้วล่ะ ช่วยเปลี่ยนมือกลอง เป็นมือกลองหลักนะ Whiplash (2014)
Problem is, we aren't always faithful to the core values of science.กับค่านิยมหลักของวิทยาศาสตร์ ไม่กี่คนที่รู้ว่าเรื่องนี้ดีกว่า มารี ตาป The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
to the coreHe is a scholar to the core.
to the coreHe is rotten to the core.
to the coreThe proverb's message struck me to the core.
to the coreYour black soul, rotten to the core.

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨の髄まで;骨のずいまで[ほねのずいまで, honenozuimade] (exp) to the core (lit [Add to Longdo]
踏み込む[ふみこむ, fumikomu] (v5m) (1) to step into (e.g. someone else's territory); to break into; to raid; (2) to come to grips with; to get to the core of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top