ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

titters

T IH1 T ER0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titters-, *titters*, titter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา titters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *titters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
titter[VI] หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle
titter[N] การหัวเราะคิกคัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
titter(ทิท'เทอะ) vi. หัวเราะในใจ,หัวเราะไม่เต็มเสียง. n. การหัวเราะในใจ,การหัวเราะไม่เต็มเสียง, See also: titterer n. titteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
titter(n) การหัวเราะกิ๊ก,การหัวเราะคิก
titter(vi) หัวเราะกิ๊ก,หัวเราะคิกคัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(embarrassed titters and throat-clearing)(embarrassed titters and throat-clearing) Shall We Dance (2004)
I don't want to hear a titter in my class. Look at your books!ครูไม่อยากได้ยินใครมาหัวเราะในคาบเรียน มองไปที่หนังสือ Like Stars on Earth (2007)
I think you mean "tittering."ฉันคิดว่าคุณหมายถึง หัวเราะเยาะ (tittering) ซะอีก Marry Me a Little (2009)
Why am I waasting your time with all this worthless titter-tatter?ทำไมผมต้องให้คุณฟังเรื่องนินทาไร้สาระนี้ This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวร่อต่อกระซิก[V] giggle, See also: laugh, snigger, titter, Example: หญิงสาวชายหนุ่มกำลังหัวร่อต่อกระซิกกัน, Thai definition: หยอกเย้ากัน
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
ขำ[V] laugh, See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter, Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน, Example: เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง, Thai definition: ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา
คิกๆ[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกคัก, คิกๆ คักๆ, Example: หลานคนเล็กสุดซบลงที่ตักแล้วหัวเราะคิกๆ, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: พวกเขาพากันหัวเราะคิกคักนึกขำในสภาพของชายหนุ่มคู่นี้, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADJ] giggly, See also: tittering, sniggering, snickering, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: เสียงหัวเราะคิกคักและคำพูดขับเย้าต่างๆ นานาหาได้ทำให้คุณลุงหวั่นไหวแต่อย่างใด, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø krasik) EN: giggle ; titter   
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser
กิ๊กกั๊ก[adj.] (kikkak) EN: giggling ; tittering   

CMU English Pronouncing Dictionary
TITTER    T IH1 T ER0
TITTERINGTON    T IH1 T ER0 IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
titter    (v) tˈɪtər (t i1 t @ r)
titters    (v) tˈɪtəz (t i1 t @ z)
tittered    (v) tˈɪtəd (t i1 t @ d)
tittering    (v) tˈɪtərɪŋ (t i1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kichern | kichernd | gekichert | kichert | kicherteto titter | tittering | tittered | titters | tittered [Add to Longdo]
kichernd {adv}titteringly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top