ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

threepenny

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -threepenny-, *threepenny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
threepenny(adj) ที่มีมูลค่า 3 เพนนี
threepenny(adj) มีมูลค่าน้อยมาก (จำนวนเงิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
threepenny(ธริพ'พะนี, เธรพ'พะนี, ธรัพ'พะนี) adj. เกี่ยวกับ 3 เพนนี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
threepenny

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threepenny \Three"pen*ny\, a.
   Costing or worth three pence; hence, worth but little; poor;
   mean.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 threepenny
   adj 1: used of nail size; 1 1/8 in long
   2: of trifling worth [syn: {sixpenny}, {threepenny}, {twopenny},
     {tuppeny}, {two-a-penny}, {twopenny-halfpenny}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top