ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereat

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereat-, *thereat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereat[ADV] ณ เวลานั้น, Syn. at that time
thereat[ADV] เพราะเหตุนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereat \There*at"\, adv.
   1. At that place; there.
    [1913 Webster]
 
       Wide is the gate, and broad is the way, that leadeth
       to destruction, and many there be which go in
       thereat.               --Matt. vii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. At that occurrence or event; on that account.
    [1913 Webster]
 
       Every error is a stain to the beauty of nature; for
       which cause it blusheth thereat.   --Hooker.
    [1913 Webster] Therebefore

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top