ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrors

T EH1 R AH0 R Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrors-, *terrors*, terror
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, what are the three terrors of the Fire Swamp?ข้าหมายถึง , อะไรคือความน่ากลัว 3 อย่างของกับดักไฟ The Princess Bride (1987)
I will not fear the night terrors, nor the arrow that flies by day, nor the plague that stalks the darkness, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, tell me where you are.ผมจะไม่กลัวความมืดในเวลากลางคืน หรือแม้แต่ธนูที่ยิงมาตลอดทั้งวิน หรือแม้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืด [Rec] 2 (2009)
Night terrors like the ones you're experiencing can--ฝันร้ายในตอนกลางคืนที่คุณเป็นอยู่นี้สามารถ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I never said I was experiencing night terrors.ฉันไม่เคยพูดว่าฉันฝันร้ายเลย Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Night terrors can be caused by a brain tumor.ฝันร้ายอาจมีสาเหตุมาจากเนื่องอกในสมอง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
It's cured sleepwalking, night terrors...มันรักษาคนละเมอตื่นเดิน นอนฝันร้าย Dream Logic (2009)
NAYAK: Leanne suffered from night terrors.ลีนน์มีปัญหา ในการนอนฝันร้าย Dream Logic (2009)
Them's the night terrors.- โทษที ฝันร้ายน่ะ Home (2010)
A large scaled terrorst attack is expected.การก่อการร้ายที่รุนแรงเป็นไปตามคาด Airiseu: Deo mubi (2010)
We found out the terrorsts target.เราพบเป้าหมายผู้ก่อการร้ายแล้ว Airiseu: Deo mubi (2010)
When you were about eight, you suffered night terrors.เมื่อตอนลูก 8 ขวบ ลูกชอบฝันร้าย Insidious (2010)
- Imipramine. It stops night terrors. It should help...- ยาลดเครียด หยุดฝันร้าย น่าจะช่วยได้... Butterfly (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORS    T EH1 R AH0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrors    (n) tˈɛrəz (t e1 r @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top