ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talipes varus

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talipes varus-, *talipes varus*, talipes varu
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talipes varusเท้าแป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talipes \Tal"i*pes\, n. [NL., fr. L. talus an ankle + pes,
   pedis, a foot; cf. L. talipedare to be weak in the feet,
   properly, to walk on the ankles.] (Surg.)
   The deformity called {clubfoot}. See {Clubfoot}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Several varieties are distinguished; as, {Talipes
      varus}, in which the foot is drawn up and bent inward;
      {T. valgus}, in which the foot is bent outward; {T.
      equinus}, in which the sole faces backward and the
      patient walks upon the balls of the toes; and {T.
      calcaneus} (called also {talus}), in which the sole
      faces forward and the patient walks upon the heel.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

talipes varus

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top