ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talipes calcaneus

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talipes calcaneus-, *talipes calcaneus*, talipes calcaneu
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talipes calcaneusเท้าปุกลงส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talus \Ta"lus\, n.; pl. {Tali}. [L., the ankle, the ankle bone.]
   1. (Anat.) The astragalus.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) A variety of clubfoot ({Talipes calcaneus}). See
    the Note under {Talipes}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talipes calcaneus
   n 1: talipes in which the toes are pointed upward and the person
      walks on the heel of the foot

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

talipes calcaneus

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top