ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tabulator

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabulator-, *tabulator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabulator[N] ผู้ทำตาราง, See also: ผู้ตีตาราง
tabulator[N] แป้นเลื่อนบนพิมพ์ดีด, See also: เครื่องพิมพ์ดีดที่มีอุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรลงตารางได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabulatorเครื่องทำตาราง, ผู้ทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulator (n) tˈæbjulɛɪtər (t a1 b y u l ei t @ r)
tabulators (n) tˈæbjulɛɪtəz (t a1 b y u l ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabulator {m} | Tabulatoren {pl}tabulator; tab; tab stop | tabs [Add to Longdo]
Tabulator löschentab clear [Add to Longdo]
Tabulator setzentab set [Add to Longdo]
Tabulatortaste {f} [comp.]tab key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
製表機[せいひょうき, seihyouki] (n) {comp} tabulator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
製表機[せいひょうき, seihyouki] tabulator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tabulator
   n 1: a calculator that keeps a record of the number of times
      something happens [syn: {counter}, {tabulator}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tabulator /tabuːlaːtoːr/ 
  tabulator

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top