Search result for

swilled

(93 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swilled-, *swilled*, swill, swille
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swilled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swilled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swill[VT] ใช้น้ำล้าง, See also: เทน้ำเพื่อล้าง, ล้างด้วยน้ำ, Syn. wash, rinse
swill[VI] ดื่มอย่างตะกละ, See also: ดื่มอั้กๆ, Syn. gulp, guzzle
swill[VT] ดื่มอย่างตะกละ, See also: ดื่มอั้กๆ, Syn. gulp, guzzle
swill[VT] ให้เศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์, See also: ให้เศษอาหารเลี้ยงหมู, Syn. slop
swill[N] เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์, See also: เศษอาหารเลี้ยงหมู, Syn. slops, hogwash, pig-swill
swill[N] เศษอาหารในครัว, See also: เศษอาหาร, ขยะ, Syn. garbage, waste, trash, slop
swill[N] การดื่มอึกใหญ่, See also: การดื่มคำใหญ่, Syn. gulp, large drink
swill out[PHRV] ล้างออก
swill down[PHRV] ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swill(สวีล) n. อาหารเหลว,อาหารกึ่งเหลว,ขยะ,เศษอาหาร,เศษอาหารในครัว,เศษอาหารติดจานหรือก้นหม้อ,เหล้าเลว,การดื่มอึกใหญ่,การกลั้วคอ,การล้าง,น้ำล้างชาม. vi. ดื่มเต็มที่,ดื่มอย่างตะกละ,ดื่มมากเกินไป. vt. ล้าง,ดื่มอึกใหญ่., See also: swiller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
swill(n) น้ำล้างชาม,กองขยะ,เศษอาหาร,ขยะ,อาหารเหลว
swill(vi) ดื่มเต็มที่,ดื่มมาก
swill(vt) ล้าง,กลั้ว,ซัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swill ข้าวหมู
ของเสียซึ่งประกอบด้วยเศษอาหารและน้ำ สารมารถใช้เป็นอาหารหมูได้, ดู Kitchen Waste (Kitchen Waste หมายถึง ของเสียจากห้องครัว โดยมากจะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kidswillbesogladto see you.เด็กๆคงดีใจมาก ที่ได้เห็นลูก Albification (2009)
Thenthiswillnever last.ว่าฉันต้องการจะรู้ไหม Albification (2009)
A swillage!สวิลเลจ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
None of that swill flowing below us.ไวน์พวกนั้นไม่มีโอกาสได้อยู่ในปากข้าหรอก Delicate Things (2010)
Swill like that is gonna burn a hole in your soul.ดื่มแบบนั้นมันจะ ทำลายวิญญานของนาย Weekend at Bobby's (2010)
I'm drinking this swill, aren't I?คุณไม่เห็นหรือ ฉันดื่มน้ำล้างแก้วอยู่นะ Sketchy (2010)
I wouldn't be caught dead drinking that swill.ถังนั้นเบียร์หมดอายุ Original Skin (2011)
That? Dornish swill.นั่นหรือ น้ำไร้ค่าของดอร์นนิช You Win or You Die (2011)
Wow. You really drink that swill?ว้าว นี่นายจะดื่ม น้ำล้างแก้วนั่นจริงๆเหรอ? Once Upon a Time... (2011)
Yes, Lydia, you are in a bubble, but once the pebble collector dumps you like they all do, you'll go right back to being the ice cream-binging, wine-swilling, neurotic mess you really are.ใช่ ลิเดีย เธออยู่ท่ามกลางฟองนั้น แต่ครั้งนึงพวกสวะ Watch While I Revise the World (2011)
Dear God, thank you for this salty pig meat we are about to eat, along with the rest of the indigestible swill.ข้าแต่พระองค์ ขอขอบคุณที่ประทานขาหมูรมควัน แก่พวกเรา เราจะรับประทาน อาหารย่อยยากที่เหลืออื่น ๆ ให้หมด Smoldering Children (2011)
Except how a beautiful woman ended up swilling out pigs in the middle of nowhere.ว่าแต่เหตุใดหญิงงามเช่นเจ้า กลับมาเลี้ยงหมูในสถานที่เช่นนี้ The Hunter's Heart (2011)
Certainly better than the swill I've choked on of late.Certainly better than the swill I've choked on of late. Chemistry (2012)
I haven't seen the guest of honor swill that much booze since I catered Liza Minelli's wedding to that gay troll.ฉันไม่เคยเห็นใครตะกละขนาดนี้มาก่อน นับตั้งแต่งานแต่งของ ลิซ่า มิเนลลี่ กับเกย์พวกนั้น. A Bear and Honey (2012)
Maybe get people ordering this instead of the usual swill.อาจจะได้ลูกค้าสั่งไอ้นี่ แทนการดื่มเหล้าตามปกติ Lineage (2012)
Thiswillneverwork!แบบนี้ไม่ได้ผลแน่ๆ Caged Fae (2013)
Onlya lotof goodthingswill come .แค่สิ่งดีมากมายเท่านันที่จะมา ? ? Episode #1.3 (2013)
Onlya lotof goodthingswill come .แต่ก็มีสิ่งดีๆจะตามมา Episode #1.3 (2013)
We brought our own wine, not the swill they serve here.เราเอาไวน์มาเอง ไม่เหมือนกับ น้ำล้างที่ดื่มกันที่นี้ The Laws of Gods and Men (2014)
You're brain's gone soggy with that rot that you're always swilling.สมองเจ้าเริ่มจะเลอะเลือนแล้วหรือไง ถึงได้คิดอะไรเน่าๆออกมา Snow White: A Tale of Terror (1997)
... Hogwartswill,untilfurthernotice, play host to the dementors of Azkaban...ฮออควอด จะได้รับการป้องกัน จาก ผู้คุมวิญญาณแห่งอัสคาบัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... theicecapswillsoon disappear.... ทำให้น้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดในไม่ช้า The Day After Tomorrow (2004)
And some of our performerswill be backed up by members of the Bristol-Hillman House Band.และผู้แสดงบางคนได้รับการช่วยเหลือ จากสมาชิกวงบริสโตล-ฮิลแมนเฮ้าส์ Raise Your Voice (2004)
He hasn't time to sit in front of the television, watching football and swilling beer.ไม่ได้ว่างมาก ขนาดนั่งจิบเบียร์ดูบอล เหมือนคนบางคน Cassandra's Dream (2007)
For Christ's sake.Um Gotteswillen. Altered States (1980)
The half-brothers had experienced several years of VUE's malevolence, when, with a party of naturalists, they visited Medina Sidonia on a forced fuelling stop.Die Fallari-Brüder hatten die Böswilligkeit des GUE einige Jahre lang ertragen, als sie aufgrund eines erzwungenen Tank-Aufenthalts Medina Sidonia besuchten. The Falls (1980)
Pernicious inclusion of fictional character.swillige Eintragung fiktiven Charakters. The Falls (1980)
But there are hostile members especially one for Derbyshire.Im Ausschuss sitzen aber ein paar böswillige Leute, zum Beispiel für Derbyshire-East. A Question of Loyalty (1981)
I don't want you to die but it is cruel to make me responsible for your living.An so etwas habe ich nie gedacht... aber es ist erpresserisch, von mir deinen Lebenswillen abhängig zu machen. Lady Chatterley's Lover (1981)
Who gave you the will to live?Wer gab dir deinen Lebenswillen? Conan the Barbarian (1982)
Failure of the Cristeros Revolutions has deeply wounded people's spirit. Yes.Die Unterdrückung des Aufstandes der Christeros hat den Widerstandswillen der Unzufriedenen geschwächt. Antonieta (1982)
A claim, my lord... which amazes me. Ernestine was never engaged to Schumann! What was their relationship?Aber man kann nicht einem Manne böswillig Ausschweifungen vorwerfen, der sich weit über die Grenzen unserer Stadt verdient machte: Spring Symphony (1983)
There's a gentleman inside here dying to get out. Really.In mir steckt ein Gentleman, der rauswill Wirklich Staying Alive (1983)
Perhaps it was necessary.Ich glaube, ich verdanke ihnen, meinen Lebenswillen wieder gefunden zu haben. Part 2 (1984)
I've been going on pure grit.Mein Überlebenswille hat mich gerettet. Curtain Call (1984)
For gods sake!Um Himmelswillen! The Crazy Family (1984)
For gods sake!Um Himmelswillen! The Crazy Family (1984)
- Point? - Yeah, what's the point?- Worauf ich hinauswillThe Pope of Greenwich Village (1984)
The Rodriguez Brothers are suing us for malicious damage, medical expenses and harassment, for a car they own.Oie Rodriguez-Brüder verklagen uns wegen böswilligem Schaden, Arztkosten und Belästigung, und das für ein Auto, das ihnen gehört. Repo Man (1984)
And for God's sake, not a word about politics until I'm back.Und um Gotteswillen, keen Wort über Politik bis ik wieder zurück bin, ja? Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
He will inspire you to work.Das beflügelt euren Arbeitswillen. The Golden Triangle (1985)
Michael needs the will to live.Michael fehlt der Lebenswille. Er braucht etwas, für das es sich lohnt zu leben. The Scent of Roses (1986)
Of course not. On the contrary.Um Gotteswillen, ganz im Gegenteil. Year of Enlightment (1986)
For heaven's sake!Um Himmelswillen! Jumpin' Jack Flash (1986)
MAN: How on earth?Wie, um Himmelswillen? Jumpin' Jack Flash (1986)
MR. PAGE: Well, put her in my office.- Bringt sie her, um Himmelswillen. Jumpin' Jack Flash (1986)
Who's rushing you, for God's sake!Wer hetzt dich, um Himmelswillen! The Sacrifice (1986)
You've got no desire to win.Warum wohl? Du hast keinen Siegeswillen. Shadows in Paradise (1986)
It is full of power and the will to live.Er ist voller Energie und Lebenswillen. Female Inquisitor (1987)
Hey, that tire had an incredible will to live.Hey, dieser Reifen hatte einen unglaublichen Lebenswillen. Sea Cruise (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swillEven the finest fete becomes mere hogs swill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวด[V] drink, See also: swill, guzzle, Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง, ซัดเหล้า, Example: พ่อนั่งดวดเหล้าอย่างเคย, Thai definition: ดื่มทีเดียวหมด (มักใช้แก่เหล้า)

CMU English Pronouncing Dictionary
SWILL    S W IH1 L
SWILLEY    S W IH1 L IY0
SWILLING    S W IH1 L IH0 NG
SWILLINGER    S W IH1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swill    (v) (s w i1 l)
swills    (v) (s w i1 l z)
swilled    (v) (s w i1 l d)
pigswill    (n) (p i1 g s w i l)
swilling    (v) (s w i1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
swilligkeit {f} | Böswilligkeiten {pl}malevolence | malevolences [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}; Böswilligkeit {f}malice [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Böswilligkeit {f}maliciousness [Add to Longdo]
Gesöff {n} | Gesöffe {pl}swill | swills [Add to Longdo]
Lebenswille {f} | zäher Lebenswillewill to live | tenacity of life [Add to Longdo]
Schweinefutter {n}pigswill; swill [Add to Longdo]
Schweine fütternto swill; to slop [Add to Longdo]
bösartig; böswillig; boshaft; bedrohend {adj}malicious [Add to Longdo]
swillig; boshaft {adv}maliciously [Add to Longdo]
gespültswilled [Add to Longdo]
schwellen | schwellend | geschwollen | es schwillt | es schwoll | es ist/war geschwollen | es schwölleto swell {swelled; swollen, swelled}; to become swollen | swelling | swollen | it swills | it swelled | it has/had swollen | it would swell [Add to Longdo]
skrupellos; böswillig; schlecht {adv}foully [Add to Longdo]
viel trinken; saufen; runterspülento swill; to swill down [Add to Longdo]
vorsätzlich {adj}; in böswilliger Absichtwith malice aforethought [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swill \Swill\, v. t. [imp. & p. p. {Swilled}; p. pr. & vb. n.
   {Swilling}.] [OE. swilen to wash, AS. swilian.]
   1. To wash; to drench. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As fearfully as doth a galled rock
       O'erhang and jutty his confounded base,
       Swilled with the wild and wasteful ocean. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [Properly, to drink like a pig. See {Swill}, n.] To drink
    in great draughts; to swallow greedily.
    [1913 Webster]
 
       Well-dressed people, of both sexes, . . . devouring
       sliced beef, and swilling pork, and punch, and
       cider.                --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   3. To inebriate; to fill with drink.
    [1913 Webster]
 
       I should be loth
       To meet the rudeness and swilled insolence
       Of such late wassailers.       --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top