ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swankiest

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swankiest-, *swankiest*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swankiest มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swankiest*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can access every guest staying at L.A.'s swankiest hotel.ฉันแฮ็คข้อมูลแขกในโรงแรมหรู ในแอลเอมาหมดแล้ว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swankiest    (j) swˈæŋkɪɪst (s w a1 ng k i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
protzig; prahlerisch {adj} | protziger | am protzigstenswank; swanky | swankier | swankiest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top