ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunroof

S AH1 N R UW2 F   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunroof-, *sunroof*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunroof[N] หลังคารถเก๋งชนิดที่เปิดรับแสงแดดได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sunroofหลังคารับแดด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't need to have the car going through the air with two people out of the sunroof with MAC-10s, shooting at the car behind.คุณไม่ต้องให้รถมันกระโดดโดยมีคนอยู่ในรถ โผล่จากซันรูฟถือปืนแม็ค-10 ยิงรถที่อยู่ตามหลัง Episode #18.3 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNROOF S AH1 N R UW2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunroof (n) sˈʌnruːf (s uh1 n r uu f)
sunroofs (n) sˈʌnruːfs (s uh1 n r uu f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンルーフ[, sanru-fu] (n) sunroof; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunroof \Sun"roof`\, n.
   a panel in the roof of an automobile, usually above the
   driver's seat, that can be opened.
   [PJC] Sunset

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunroof
   n 1: an automobile roof having a sliding or raisable panel;
      "`sunshine-roof' is a British term for `sunroof'" [syn:
      {sunroof}, {sunshine-roof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top