ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sucker punch

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sucker punch-, *sucker punch*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know. Let a sucker punch fly and took off.- นายรู้มั้ย ปล่อยให้ไอ้อ่อนหัดปล่อยหมัดบิน Fly, Daddy, Fly (2006)
The sucker punched me. I told you.เขาตั้นหน้าฉันแบไม่ทันตั้งตัว The Wild Brunch (2007)
Some cases really sucker punch you.บางคดีเหมือนกับสูบชีวิตคุณ No Such Thing as Vampires (2007)
If you ever sucker punch me again,ถ้าแกต่อยฉันอีกครั้งละก็ The Love Guru (2008)
Tell the truth! Punk just walked in and sucker punched me.- จู่ๆไอ้บ้านั่น มันก็เดินมาต่อยผม Sectionals (2009)
I mean, he sucker punches me, and he beat me up badly...เขาระดมหมัดใส่ฉัน และอัดฉันอย่างหนัก Red Sky at Night (2010)
Petranco got sucker punched and I don't think he's getting up.และผมว่าอีแบบนี้ลุกไม่ไหวแน่ๆ Tooth Fairy (2010)
Don't think you're gonna sucker punch me again. Oh!อย่าคิดว่านายจะต่อยทีเผลอได้อีก โอ้ว! Bad Code (2012)
He threw a sucker punch.เขารุกฆาตเลย Happy Endings (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sucker punch
      n 1: an unexpected punch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top