ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suburbia

S AH0 B ER1 B IY0 AH0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suburbia-, *suburbia*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there is one thing everyone in suburbia can appreciate... oh, hey!ถ้าจะมีบางสิ่งที่ผู้คนแถบชานเมืองชื่นชม.. \ - โอ เฮ้ ! We're So Happy You're So Happy (2008)
How about Optimus Prime, when he touched down in suburbia looking for my house?ออพติมัสมาบนโลก แล้วตามหาบ้านผมไงละ Transformers: Dark of the Moon (2011)
To suburbia where you'll rendezvous with the strike team..และไปสมทบกับทีมบุกที่ชานเมือง Resident Evil: Retribution (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBURBIA S AH0 B ER1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suburbia (n) sˈəbˈɜːʳbɪəʳ (s @1 b @@1 b i@)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suburbia
   n 1: a residential district located on the outskirts of a city
      [syn: {suburb}, {suburbia}, {suburban area}]
   2: suburbanites considered as a cultural class or subculture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top