ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subscribers

S AH0 B S K R AY1 B ER0 Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subscribers-, *subscribers*, subscriber
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subscribers...!ซับซคไรเบอส Yellow Submarine (1968)
Well, we're just calling to check up on our adult programming subscribers.เอ่อ, พวกเราถูกเรียมาเพื่อตรวสอบ เกี่ยวการตอบรับเป็นสมาชิกของรายการผู้ใหญ่ Disturbia (2007)
You know, there are almost as many OZ subscribers as there are cell phone users.ทราบไหมครับว่า มีผู้ใช้ OZ มากพอๆกับที่ใช้โทรศัพท์มือถือเลยนะ Summer Wars (2009)
There're more than a billion subscribers worldwide.มีจำนวนผู้ใช้ OZ อยู่เป็นพันๆล้านทั่วโลกเลย Summer Wars (2009)
My subscribers pay to see everything that I do in my room. Alright.คนดูเขาจ่ายเงินมาเพื่อดูฉันทำทุกอย่างในห้องของฉัน. Bear Cam (2012)
All right, see who else is logged into the archive and see if any CBI personnel are long-time subscribers to the "Weekly."เอาล่ะ ดูว่าใครอีกที่ เข้าไปในฐานเก็บข้อมูล และดูว่า CBI คนไหน ที่สมัครรับข่าวสาร จาก "วี้คลี่" Red and Itchy (2013)
Cell subscribers in the tristate area...กลุ่มสมาชิก ในพื้นที่ทั้งสามรัฐ... Truth: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subscribersHow many subscribers does this magazine have?

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSCRIBERS    S AH0 B S K R AY1 B ER0 Z
SUBSCRIBERS'    S AH0 B S K R AY1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subscribers    (n) sˈəbskrˈaɪbəz (s @1 b s k r ai1 b @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同電話[きょうどうでんわ, kyoudoudenwa] (n) party line (telephone line shared by multiple subscribers) [Add to Longdo]
読者数[どくしゃすう, dokushasuu] (n) reader numbers; number of subscribers (e.g. to a magazine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top