ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

struggle in

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -struggle in-, *struggle in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
struggle in[PHRV] ต่อสู้กันใน, See also: ดิ้นรนต่อสู้กันใน
struggle in[PHRV] มีความยุ่งยากใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good and evil, it's the oldest struggle in the world.ความดีและความชั่วร้าย มันเป็นการต่อสู้เก่าแก่ที่สุดในโลก Mr. Monk Gets Fired (2004)
Uh, yeah, any signs of a struggle in the pebbles?ใช่แล้วมีข้อพิรุธอะไรบ้าง ในก้อนกรวดพวกนั้น? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And this place would struggle in Berkeley.และการอยู่ในเบิร์กเลย์คงต้อง ดิ้นรนชีวิตกันมากทีเดียว In This Home on Ice (2010)
There were signs of struggle in the upstairs bathroom.มีร่องรอยการต่อสู้ที่ห้องน้ำชั้นล่าง Miss Mystic Falls (2010)
No sign of a struggle in the room.ไม่มีสัญญาณของการต่อสู้ในห้อง JJ (2010)
Look, all great artists need a little struggle in their lives.ฟังนะ , ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ต้องต่อสู้กับ \ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตของพวกเขา The New Rachel (2012)
First officers on the scene found signs of-of a struggle in the kitchen and in the master bedroom.จนท.มาถึงคนแรก พอร่องรอยการต่อสู้ ในห้องครัว และในห้องนอนใหญ่ Pilot (2012)
You said there were also signs of struggle in the master bedroom?คุณบอกว่ามีร่องรอย การต่อสู้ ในห้องนอนใหญ่ Pilot (2012)
There's no sign of a struggle in here.ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ในนี้ Proceed with Caution (2012)
There were signs of a struggle in her bedroom.มีร่องรอยการต่อสู้ในห้องนอนของเธอ Clear and Wesen Danger (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
struggle inWe have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top