ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

star-spangled banner

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -star-spangled banner-, *star-spangled banner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน, เพลงชาติอเมริกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV ][ FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV ] The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Ladies and gentlemen, here to sing The Star-Spangled Banner, mother of Leafs' center Darren Roanoke, Lillian Roanoke.ท่านสุภาพบุรุษและสตรี นี่คือผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกา แม่ของกองกลางทีมลีฟส์ ดารร์เรน โรอาโน้ค, ลิลเลียน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
What matters is that I start rehearsing Whitney's version of "The Star-Spangled Banner" immediately.ที่สำคัญคือฉันจะเริ่มซ้อมเพลง The Star-Spangled Banner เวอร์ชันของวิทนีย์อย่างด่วนเลย Dance with Somebody (2012)
Well, Noel Kahn thinks this dude is a genius because he can burp the star-spangled banner.อ๋อ โนเอล คาห์น คิดว่า เพื่อนคนนี้เป็นอัจฉริยะเลยล่ะ เพราะเขาสามารถเรอ เป็นเพลงชาติของอเมริกาได้ Blood Is the New Black (2012)
He actually loves "The Star-Spangled Banner." I know.เขาจะร้องตอนอาบน้ำ Prisoners (2013)
♪ O say, does that ♪ Star-spangled banner ♪ Yet wave# O say, does that star-spangled banner # yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? The Manchurian Candidate (1962)
The only music I know by heart is The Star-Spangled Banner.Die einzige Musik, die ich auswendig kenne, ist The Star-Spangled Banner. Requiem for a Heavyweight (1962)
October, the banner, the stars. [ singing "THE STAR-SPANGLED BANNER" ]Oktober, das Banner, die Sterne... (SINGT "THE STAR-SPANGLED BANNER") One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
[ singing "THE STAR-SPANGLED BANNER" ](SINGEN "THE STAR-SPANGLED BANNER") One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
[ FRANCIS SCOTT KEY'S "STAR-SPANGLED BANNER" PLAYS ON TV ]("STAR-SPANGLED BANNER" VON FRANCIS SCOTT KEY SPIELT im TV) The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
[ BAND PLAYS "STAR-SPANGLED BANNER" ](Band spielt "Star-Spangled Banner") The Majestic (2001)
Oh, say does that Star-spangled banner yet wave?Oh, say does that star-spangled banner Yet wave Happy Anniversary (2001)
Hendrix rocked Woodstock with The Star-Spangled Banner.Hendrix hat Woodstock mit Star-Spangled Banner umgehauen. - Das ist wahr. Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
It's The Star-Spangled Banner. It was kind of already an anthem.Star-Spangled Banner war schon immer eine Hymne. Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
The last ever dolphin message was misinterpreted as a sophisticated attempt to do a backward somersault through a hoop, whistling The Star-Spangled Banner.Ihre letzte Botschaft missdeutete man als erstaunlich kunstfertigen doppelten Salto rückwärts. Dabei pfiffen sie den Star-Spangled Banner. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
And maybe I can whistle The Star-Spangled Banner out of my ass.Und vielleicht kann ich mit meinem Arsch "The Star-Spangled Banner" pfeifen. Chapter Twelve 'Godsend' (2007)
It's as if Bernie Williams stepped up to the plate as a Yankee and instead of swinging a bat, picked up a Stratocaster and whipped off the Hendrix version ofEs ist so, als würde Bernie Williams als ein Yankee sich der Herausforderung stellen und statt einen Ball zu schlagen, eine E-Gitarre in die Hand nehmen und schüttelt die Hendrix Version von "The Star-Spangled Banner" 'raus. Black and Blue (2011)
Oh, say does that star-spangled banner Yet waveOh, say does that star-spangled banner Yet wave The Dark Knight Rises (2012)
He actually loves "The Star-Spangled Banner." I know.Er liebt "The Star-Spangled Banner". Ich weiß. Prisoners (2013)
I'll speak Ukrainian when you can sing the "Star-Spangled Banner," okay?Ich werde Ukrainisch sprechen, wenn du das "Star-Spangled Banner" singen kannst, okay? We Shall Live Forever (2013)
- Ooh. - Eh, I can sing the "Star-Spangled Banner."Eh, ich kann das "Star-Spangled Banner" singen. We Shall Live Forever (2013)
I see your mouth moving, but I hear "The Star-Spangled Banner."Ich sehe, wie sich dein Mund bewegt, aber ich höre "The Star-Spangled Banner." Charlie and the Hot Latina (2014)
The tower is under control of both countries, but Americans claim them bells don't play "The Star-Spangled Banner"Der Turm steht unter Kontrolle beider Länder, aber die Amerikaner behaupten, die Glocken spielen "The Star-Spangled Banner" Niagara (1953)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternenbanner { m }star-spangled banner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Star-spangled \Star"-span`gled\ (st[aum]r"-sp[a^][ng]`g'ld), a.
   Spangled or studded with stars.
   [1913 Webster]
 
   {Star-spangled banner}, the popular name for the national
    ensign of the United States; also the name of a poem, the
    words of which were composed by Francis Scott Key, which
    was adopted as the national anthem of the United States.
    --F. S. Key.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Star-Spangled Banner
   n 1: the national flag of the United States of America [syn:
      {American flag}, {Stars and Stripes}, {Star-Spangled
      Banner}, {Old Glory}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top