Search result for

squirmed

(76 entries)
(0.0648 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squirmed-, *squirmed*, squirm, squirme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา squirmed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *squirmed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squirm[VI] บิดตัวไปมา, See also: กระดิกตัวไปมา, กลิ้งเกลือกไปมา, Syn. wriggle, writhe, turn, twist
squirm[VI] รู้สึกอึดอัด, See also: รู้สึกไม่สบายใจ, รู้สึกทรมาน, Syn. agonize, feel uncomfortalbe
squirm[N] การบิดตัวไปมา, See also: การกระดิกตัวไปมา, การกลิ้งเกลือกไปมา, Syn. twist, wriggle
squirm out of[PHRV] บิดตัว (เพราะอึดอัดใจ), See also: กระดิกตัว, Syn. get out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
squirmy(สเควอ'มี) adj. ดิ้นไปมา,บิด ๆ ,งอ,กระดุกกระดิก,เหมือนตัวหนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
squirm(vi) ดิ้นรน,บิดตัวไปมา,กระดุกกระดิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also, the block is squirming with reapers.แถวนี้มียมทูตเต็มไปหมดด้วย Two Minutes to Midnight (2010)
I lovand it's gonna hurt, but only for a little while. No squirming.มันจะเจ็บ แต่แค่แป้บเดียว Death and All His Friends (2010)
You're a squirmish one, huh?เธอชอบให้ใช้ไม้แข็งใช่มั๊ยฮะ? It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
You're a mess... stuttering about a heart attack, squirming.นายแย่แล้วล่ะ พูดติดอ่างเรื่องหัวใจวาย บิดตัวไปมา Broad Daylight (2010)
I do love to watch you squirm.ฉันชอบดูคุณตอนอึกอักจริงๆ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
All I ever hear from Robert and Stannis is how I'm not tough enough, how I squirm at the sight of blood.ข้าได้ยินโรเบิร์ตกับสเตนนิสพูดตลอด ว่าข้าไม่แกร่งพอ ว่าข้าสะดุ้ง ตอนเห็นเลือด The Wolf and the Lion (2011)
You want him squirming around?คุณอยากให้เขาดิ้นพล่านไปทั่วหรอ Fall from Grace (2011)
Can't watch you squirm with an email.ทนเห็นคุณทรมานจากอีเมลล์ไม่ไหว Welcome to the Occupation (2011)
I'm rather enjoying watching you squirm. Scotch?ฉันยินดีมากที่ได้เห็นนายร้อนรนแบบนี้ เหล้าหน่อยไหม Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I found a better plan, and I like watching you squirm.ฉันเจอแผนที่ดีกว่า และฉันชอบที่เห็นเธอรู้สึกอึดอัด The Big Sleep No More (2011)
Quit squirming, Mr. Winchester.หยุดดิ้นรนเถอะ คุณวินเชสเตอร์ Defending Your Life (2011)
Sure, it was fun... watching your family squirm and burn away... like ants under a magnifying glass.วายวอดไปเหมือนกับรังมดที่ถูก แสงแดดจากแว่นขยายเผา และแน่นอนว่าฉันเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ขณะที่ชื่อพวกคอลลินส์ย่อยยับ Dark Shadows (2012)
Watching you and Blair squirm with unfulfilled desire is way more fun than any damage one picture could cause.ดูนายกับแบลล์ดิ้นหนีปัญหาที่แก้ไม่ได้ มันก็เป็นการเสี่ยงที่สนุกนะ Crazy, Cupid, Love (2012)
If you keep squirming, maybe I'll feel sorry for you.ถ้าคุณยังดิ้น ต่อไปล่ะก็ The Ties That Bind (2012)
Don't squirm. I need every last drop. Hey!อย่าดิ้นล่ะ ฉันต้องการกินให้หมดทุกส่วน ไปเอาแก้วมา เราจะเอาเลือดเจ้าบ้านี่ There Will Be Blood (2012)
I catch one, I wash it down the drain, watch it squirm.ฉันจับได้ตัวนึง เลยจับทิ้งท่อ ดูมันดิ้นน่ะ Tarantella (2012)
They squirm for a day or two, reevaluate, and come back to us on our terms.เขาจะอึดอัดใจวันหรือสองวัน ประเมินผลใหม่ และกลับมายอมตามเงื่อนไขเรา Discovery (2012)
Go for it. Make her squirm.ทำต่อเลย เอาให้เธอดิ้น Intuition (2012)
You make my friends squirm.คุณทำให้เพื่อนของผมรู้สึกอึดอัด The Axeman Cometh (2013)
He'll squirm his way to freedom given the chance.พอได้โอกาส เดี๋ยวเขาก็จะหนีรอดไปได้ Breaker of Chains (2014)
Stop your squirming. Let him go. I got him.หยุดดิ้นได้แล้ว ปล่อยเขาไป! เสร็จฉันล่ะ A (2014)
Stop squirming.หยุดดีดดิ้นซะที Hotel Transylvania 2 (2015)
I love to watch you squirm.ฉันชอบดูคุณดิ้นไปดิ้นมา Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
- I was not squirming.- ดิ้นนิดนึงน่ะ ผมไม่ยักกะรู้ว่า Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
I'm really quite enjoying watching these mortals squirm.ฉันอยากดูเจ้ามนุษย์ดิ้นทุรนทุราย Whispers in the Dark (2015)
- "Squirmey Hermey."ทําไม? Big (1988)
- He won't stop squirming.- เขาไม่ยอดหยุดดิ้น. Ice Age (2002)
Ow! Stop squirming! You're worse than Beaver on bath day.หยุดครางได้ไหม คุณทำให้บีเวอร์เบื่อ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
It's a squirmy feeling, like something's there.รู้สึกว่ามันดิ้นไปดิ้นมา เหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะ The Host (2006)
Make her squirm.ทำให้เธอดิ้นพล่าน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's pathetic to watch you squirm your body and call it dancingมันไร้ประโยชน์ที่ดูนายบิดตัวไปมา แล้วเรียกว่าการเต้น Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Spaghetti full of squirming, wiggling worms.เนยเน่าๆ เต็มไปด้วยหนอนแมลงวัน First Cup (2007)
Quit squirming, you're ruining my shot.อย่าขยับเดี๋ยวยิงพลาด Shoot 'Em Up (2007)
-Come here, squirmy.-Komm her, squirmy. The One with Phoebe's Uterus (1998)
plus which, you've got this, I don't know, this squirmy quality you bring to the character I couldn't have imagined.Ja. Pius, die, Sie dies haben, Ich weiß es nicht, dieses squirmy qualität ... Sie ... auf den Charakter bringen Ich couIdn't vorstellen können. The One with the Mugging (2003)
I'm just cracking wise. You know I'm here to see Squirm.Ich mach' nur Witze, du weisst doch, das ich Squirm besuchen will. And the One-Night Stands (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด่าๆ[ADV] wrigglingly, See also: writhingly, squirmingly, Syn. เร่าๆ, ด่าว, เด่า, Example: งูถูกตีดิ้นเด่าๆ
กระดิบ[V] wriggle, See also: squirm, writhe, twist, Syn. กระดึบ, Thai definition: อาการที่คืบไปทีละน้อย
กระดิบๆ[ADV] slowly, See also: squirmingly, wrigglingly, Example: หอยทากค่อยๆ คลานกระดิบๆ ไปข้างหน้า, Thai definition: คืบไปทีละน้อย
ดิ้น[V] wriggle, See also: writhe, squirm, convulse, Syn. กระตุก, ชักดิ้นชักงอ, ชักกระตุก, สั่น, Example: คนเจ็บดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้, Thai definition: อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง
ดุกดิก[V] move, See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly, Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก, Ant. นิ่ง, สงบ, Example: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ, Thai definition: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUIRM    S K W ER1 M
SQUIRMS    S K W ER1 M Z
SQUIRMING    S K W ER1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squirm    (v) (s k w @@1 m)
squirms    (v) (s k w @@1 m z)
squirmed    (v) (s k w @@1 m d)
squirming    (v) (s k w @@1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich drehen und windento squirm and writhe [Add to Longdo]
eklig {adj} | ekliger | am ekligstensquirmy | squirmier | squirmiest [Add to Longdo]
herauswinden | herauswindend | herausgewunden | windet herausto squirm | squirming | squirmed | squirms [Add to Longdo]
wand heraussquirmed [Add to Longdo]
wandte sichsquirmed [Add to Longdo]
sich winden | sich windend | windet sichto squirm | squirming | squirms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P) [Add to Longdo]
蠢く;動めく(iK);蠕く(iK)[うごめく, ugomeku] (v5k,vi) to wriggle; to squirm; to crawl like a worm [Add to Longdo]
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蠕动[rú dòng, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to wiggle; to squirm; peristalsis (wave movement of gut wall), #15,002 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to squirm; to wiggle; to wriggle, #29,924 [Add to Longdo]
蠕蠕[rú rú, ㄖㄨˊ ㄖㄨˊ, ] wiggling; squirming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squirm \Squirm\ (skw[~e]rm), v. i. [imp. & p. p. {Squirmed}
   (skw[~e]rmd); p. pr. & vb. n. {Squirming}.] [Cf. {Swarm} to
   climb a tree.]
   To twist about briskly with contortions like an eel or a
   worm; to wriggle; to writhe.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top