ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spookier

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spookier-, *spookier*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something spookier.บางอย่างที่น่ากลัวกว่า 137 Sekunden (2009)
But what made it spookier was that even the numbers, the speed at which those galaxies were moving and the direction into which they were moving were in absolute perfect agreement astronomically with our predictions.แต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นปีศาจว่าแม้ ตัวเลข ความเร็วที่กาแลคซีที่ถูกย้าย และทิศทางในที่พวกเขาได้รับการ เคลื่อนย้าย Is There an Edge to the Universe? (2011)
Always thought this was the spookiest one-- even spookier than the death card.คิดเสมอว่า มันเป็นไพ่ที่น่ากลัวที่สุด น่ากลัวกว่าไพ่มรณะอีก That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Seems spookier than I remember.อย่างเดียวที่น่ากลัวเกี่ยวกับที่นี่ Paranormal Parentage (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spookier    (j) spˈuːkɪəʴr (s p uu1 k i@ r)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top