ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spill over

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spill over-, *spill over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spill over[PHRV] ล้น, See also: ท่วม, Syn. stop over

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As she goes down by the head... the water will spill over the tops of the bulkheads at E deck... from one to the next, back and back.ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง Titanic (1997)

Japanese-English: EDICT Dictionary
零れ落ちる;こぼれ落ちる[こぼれおちる, koboreochiru] (v1,vi) to spill over and fall; to scatter (petals, leaves, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spill over
   v 1: overflow with a certain feeling; "The children bubbled over
      with joy"; "My boss was bubbling over with anger" [syn:
      {bubble over}, {overflow}, {spill over}]
   2: be disgorged; "The crowds spilled out into the streets" [syn:
     {spill over}, {spill out}, {pour out}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

spill over ( S P IH1 L OW1 V ER0)

 


  

 
spill over
 • ล้น: ท่วม [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top