ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sparkling water

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparkling water-, *sparkling water*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Latvian caviar, goat cheese, and some sparkling water to clear your palate.ลาเวียน คาเวียร์ เนยนมแพะ กับ น้ำโซดาสักหน่อยล้างปาก Sparks and Recreation (2011)
I don't think they have sparkling water here.ที่นี่พวกเขาไม่มีน้ำโซดาอยู่แล้วล่ะ Okja (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำโซดา [n.] (nām sōdā) EN: soda ; soda water ; sparkling water   FR: eau gazeuse [f]
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda water ; sparkling water ; soda   FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] sparkling water, #171,997 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sparkling water
   n 1: effervescent beverage artificially charged with carbon
      dioxide [syn: {soda water}, {carbonated water}, {club
      soda}, {seltzer}, {sparkling water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top