ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โซดา

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โซดา-, *โซดา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โซดา[N] soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)
โซดาไฟ[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Example: สารขัดห้องน้ำมีส่วนผสมของโซดาไฟ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซดาแผดเผา[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โซดาน. นํ้าที่อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความดัน บรรจุไว้ในขวดหรือกระป๋อง เมื่อเปิดภาชนะบรรจุมีฟองแก๊สผุดขึ้นมา.
โซดาแผดเผาน. สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายนํ้าได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา ก็เรียก.
โซดาไฟน. โซดาแผดเผา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soda nitreโซดาไนเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caustic sodaโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soda ashโซดาแอส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium hydroxideโซดาไฟ [TU Subject Heading]
Sodium Hydroxide โซดาไฟ
ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยาง ทำสบู่ และซักล้างขนสัตว์ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง โดยจะกัดผิวหนัง [สิ่งแวดล้อม]
soda ashโซดาแอช, ชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And lots of peanuts and soda pop, Hi-- - Hey!และจำนวนมากของถั่วลิสงและ โซดาป๊อปเฮ้! Pinocchio (1940)
Yes. You might bring me a large brandy and soda.- ผมขอบรั่นดีเเก้วใหญ่กับโซดา Rebecca (1940)
Thanks. Tell Ernie to send me down a drink. Make it a scotch and soda.สั่งเครื่องดื่มกับเออร์ม่าให้หน่อย สก๊อตช์กับโซดานะ Punchline (1988)
It's diet soda. No calories, no sugar, no caffeine.นี่มันเป็น ไดเอ็ทโซดา ไม่มีแคลอรี่ ปราศจากน้ำตาล ไม่มีคาเฟอีน Mannequin: On the Move (1991)
Not lye ?ไม่ใช้โซดารึ Schindler's List (1993)
- Heading down to the drugstore to get a soda pop- มุ่งหน้าลงไปที่ร้านขายยาที่จะได้รับป๊อปโซดา Pulp Fiction (1994)
Well, perhaps I have a bit of soda bread in here somewhere. - Food?บางที ฉันน่าจะแบ่ง ขนมปังโซดานี้ให้ James and the Giant Peach (1996)
That's French for club soda.คลับโซดาน่ะ Good Will Hunting (1997)
- Club soda, yeah.คลับโซดา Good Will Hunting (1997)
Jameson, soda back.เหล้าเจมสันกับโซดาตาม As Good as It Gets (1997)
Shoot. We're out of soda.โธ่ โซดาเราหมดแล้ว The One with the Jellyfish (1997)
You were the one that ordered him a whiskey and soda.คุณสั่งวิสกี้โซดาให้เขาทำไม Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda water ; sparkling water ; soda   FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]
โซดา[n.] (sōdā) EN: soda   FR: soude [f]
โซดาซักผ้า[n. exp.] (sōdā sak phā)
โซดาแผดเผา[n. exp.] (sōdā phaētphao) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาไฟ[n.] (sōdāfai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicarbonate[N] สารไบคาร์บอเนต, See also: โซดาไฟ
caustic soda[N] โซเดียมไฮดรอกไซด์, See also: โซดาไฟ, Syn. sodium hydroxide
soda[N] โซดา, See also: เครื่องดื่มผสมโซดา, น้ำอัดลม, น้ำโซดา, Syn. soft drink, tonic, cola, carbonated water, mineral water, fizz
soda ash[N] โซดาไฟ
washing soda[N] โซเดียมคาร์บอเนตที่ใช้สำหรับซักผ้า, See also: โซดาซักผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
highball(ไฮ'บอล) n. วิสกี้หรือเหล้าผสมน้ำโซดาหรือน้ำขิง
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
soda(โซ'ดะ) n. =sodium hydroxide,=sodium carbonate,น้ำโซดา,เครื่องดื่มผสมน้ำโซดา,น้ำอัดลม.
soda ashn. =โซเดียมคาร์บอเนต,โซดาไฟ
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating,bracing
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ
soda(n) โซดา
syphon(n) ขวดโซดาฉีด,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ,ท่อเก็บน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top