Search result for

spanks

(88 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spanks-, *spanks*, spank
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spanks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spanks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spank[VT] ตีก้นลงโทษ, Syn. paddle, beat, scourge
spank[N] การตีก้นเพื่อลงโทษ
spanker[N] คนหรือสัตว์ที่วิ่งเร็ว
spanking[N] การตีก้นเพื่อลงโทษ
spank along[PHRV] แล่นเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spank(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่างรวดเร็ว, (ม้า) วิ่งเร็ว n. การตีก้น

English-Thai: Nontri Dictionary
spank(n) การตีก้น,การตบ
spank(vt) ตีก้น,ตบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unless this is a prelude to an actual spanking, there's no reason for me to be...ไม่มีประโยชน์นี่เป็นอาการเริ่มต้น ที่กลายเป็นสภาพปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ฉันไม่มีเหตุที่จะทำ Lucky Thirteen (2008)
Come on, Spanky.มานี่ สแปงกี้ Superhero Movie (2008)
- Hold still! - Rick, my ass is on fire! - Well, spank my...- ก้นฉันไฟไหม้! The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Spank my ass! Spank my ass!ตบก้นฉันที The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh, you're bad boy I'm gonna spank you.เธอนี่ดื้อจริงๆ ฉันจะตีก้นเธอ Made of Honor (2008)
And now whenever I drive past, it gives me such a lift to see it all perked up and spanking clean again.และตอนนี้เมื่อใดก็ตามที่ผมขับรถผ่านมามันทำให้ฉันเช่นลิฟท์ ที่จะเห็นมันทั้งหมด perked ขึ้นและตบทำความสะอาดอีกครั้ง Revolutionary Road (2008)
You can give me a spanking and I'll never do it again.ตีก้นฉันได้เลย ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I hope they spank me.หวังว่าเขาจะตีก้นฉันนะ It's a Terrible Life (2009)
A new teacher's like a child. It has to be taught. And spanked.ครูใหม่นั่นทำตัวเหมือนเด็ก ต้องสั่งสอน และลงโทษ You've Got Yale! (2009)
No spanky pants.ไม่ใส่กางเกงใน House Divided (2009)
What are they going to do, put me over the fucking table and spank me?แล้วพวกนายจะเอายังไง ขึงพืดชั้นกับโต๊ะนี่แล้วข่มขืนด้วยไม๊? Harry Brown (2009)
So. Who'd have thought big bad gangster man Johnny White likes to be spanked like the naughty boy he is?ใครจะไปคิดล่ะว่า ป๋าใหญ่อย่าง จอนนี่ ไวท์ Cook (2009)
I like spanking. What's your problem?ฉันชอบแบบนี้ แล้วแกเสือกไรด้วยว้ะ? Cook (2009)
Like it was when it was brand-spanking-new.เหมือนเป็นโลกใบใหม่อีกโลกหนึ่ง Shake and Fingerpop (2009)
While making love, did you accidentally spank your own ass and cry out, "Mommy"?ขณะร่วมรัก นายเผลอตีก้นตัวเอง แล้วร้องออกมาว่า แม่จ๋าเหรอ The Wheaton Recurrence (2010)
Girls, why don't you go and spank each other or something?ตีด้วยกัน หรือว่าทำอะไรซักอย่าง Supergirl (2010)
Brand spankin' new, more like it.ใหม่กว่าของเก่าซะอีก Visitation (2010)
Yeah, well, that's not a daddy you want giving you a spanking.เอ่อ นั่นไม่ใช่พ่อประเภท ที่นายต้องการที่จะถูกทำโทษ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
You're gonna get a Sammy spanking, you don't get off my lap.เธอจะถูกลุงแซมตีก้นแทน ถ้ายังไม่ลุกจากตักฉัน The Ho Ho Ho Job (2010)
If my dad gets here and I don't have a job, he's gonna spank me.ถ้าพ่อผมมาที่นี้ แต่ผมยังไม่มีงานทํา พ่อต้องเฉ่งผมแน่เลย Transformers: Dark of the Moon (2011)
Well, the other side wanted to spank us for breakfast, so I wouldn't exactly call it a toss-up.ฝ่ายตรงข้ามพยายาม จะจับเราไปทําเป็นมื้อเช้า ผมก็พูดได้ไม่เต็มบอกหรอก ว่าเป็นสถานะการที่เสี่ยง Transformers: Dark of the Moon (2011)
White folks like to do they own spanking.พวกคนขาวชอบฟาดด้วยตัวเอง The Help (2011)
William I have in my Spanks at all times a list of the worst songs ever performed by the Glee Club.วิลเลียม ฉันเก็บนี่ไว้ในก้นฉันตลอด รายชื่อเพลงห่วย ๆ ที่เคยแสดงโดยชมรมประสานเสียง Prom Queen (2011)
A spanking new vampire running around the city.แวมไพร์กระหายเลือดวิ่งพล่านไปทั่วเมือง I Want You Back (From the Dead) (2011)
And a six-pack of beer from the liquor store and the latest Teen Ass, Nipple Parade, and Spanked.เบียร์อีกหกแพคจากร้านขายเหล้าด้วย แล้วก็หนังสือ ก้นสาว, ขบวนการหน่มน้ม กับนวลนางเล่มล่าสุดด้วย Smokey and the Bandit (2011)
Teen Ass, Nipple Parade, and Spanked.ก้นสาว, ขบวนการหน่มน้ม แล้วก็นวลนางเนี่ยนะ Smokey and the Bandit (2011)
Teen Ass, Nipple Parade, and Spanked?ก้นสาว, ขบวนการหน่มน้ม แล้วก็นวลนางครับ Smokey and the Bandit (2011)
Raise your bottoms! I'll spank you!เธออยากตายเหรอ? Little Black Dress (2011)
Give it a little spank.ทำให้มันเป็นแบบนั้นสิ Making the Connection (2011)
Daniel spanked us old-timers.เดเนียล นำตั้งแต่แรกเลย Betrayal (2011)
Take a break from grocery shopping and spanking.พักผ่อนจากการจ่ายตลาด และการสั่งสอนลูก The Art of Making Art (2011)
You just made it into Oleg's spank bank.เธอเพิ่งได้อยู่ใน จินตนาการลามกของโอเล็ค And the Rich People Problems (2011)
Oh, my God! Unh! Okay, I'm ready for my birthday spanking.! ใหญ่ชิบหาย! โอเค ฉันพร้อมสำหรับการตีก้นลงโทษในวันเกิดแล้ว Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
My cousin just obtained a truckload of "Spanks"ญาตฉันเพิ่งได้สแปนซ์มาเป็นคันรถ Table for Fae (2012)
Come on, I gotta restock my spank bank.ต้องมีอะไรบางอย่าง ให้พวกเขาได้เจอ The Dark... Whatever (2012)
Now you are in a film where you get to spank Keira Knightley. Yes.ตอนนี้คุณได้เล่นหนังที่ต้อง มีอะไรกับคีร่า ไนท์ลี่ย์/ใช่ Episode #18.4 (2012)
When you were reading the script for that and you got to the bit where you spank Keira Knightley, how much more did you read before you rang your agent to say you'd do it?พอคุณอ่านเนื้อเรื่องนั่น และคุณจะได้มีอะไรกับคีร่า ไนท์ลี่ย์ คุณอ่านมันกี่รอบถึงโทร บอกตัวแทนเพื่อตอบตกลง Episode #18.4 (2012)
Spanky the demon. Yeah, I heard about you.ปีศาจสแปงกี้ ใช่ ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับแก We Need to Talk About Kevin (2012)
Well, I told Chase Madison that I would do his piece on Spanx for cankles: "Spankles."ฉันบอกเชสไปว่าฉันจะทำเรื่อง ที่รัดข้อเท้า "Spankles" ของเขา Makeover (2012)
Spanking the keys as we speak.กำลังค้นหาอยู่ในตอนนี้ The Lesson (2012)
I'd like to train you two lil' honeys how to give me a world class spanking.ฉันต้องการในการฝึกอบรมคุณสอง lil 'น้ำผึ้ง วิธีการที่จะให้ฉัน ตบระดับโลก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
And then maybe you have to be spanking her.แล้วบางที คุณอาจจะต้องตบก้นเธอ Pain & Gain (2013)
So... put on your Hastings face and spank her tomorrow night like I know you can.เพราะงั้น ปั้นหน้าเฮสติ้งซะ และจัดการยัยนั่นพรุ่งนี้ อย่างที่ฉันรู้ว่าเธอทำได้ Mona-Mania (2013)
For that piece, you'll have to follow me to the spanking room.สำหรับภาพนั้น คุณต้องตามผมไปที่ห้องตีก้น Magnum Opus (2013)
I'm gonna put them in cuffs and spank your ass raw.มาป้วนเปี้ยนรอบๆ ที่เกิดเหตุของฉัน ฉันจะจับใส่กุญแจมือ แล้วรอคุยกับนายตัวต่อตัว Devil May Care (2013)
And my mama says Spanky and Alfalfa have to come home right away.และแม่ของฉันบอกว่า Spanky และหญ้าชนิตหนึ่งจะต้องมาที่บ้านทันที The Little Rascals Save the Day (2014)
Beats me. That's what Spanky told me to say.เต้นฉัน นั่นคือสิ่งที่ Spanky บอกให้ผมพูด The Little Rascals Save the Day (2014)
Right, Spank?ขวา SpankThe Little Rascals Save the Day (2014)
Spanky, Alfalfa, Stymie, Mary Ann, get up here right away.Spanky, หญ้าชนิต, Stymie, แมรี่แอนได้รับการขึ้นที่นี่ได้ทันที The Little Rascals Save the Day (2014)
But Spanky says we can't eat the merchandise.แต่ Spanky บอกว่าเราไม่สามารถกิน สินค้า The Little Rascals Save the Day (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANK    S P AE1 NG K
SPANKY    S P AE1 N K IY0
SPANKED    S P AE1 NG K T
SPANKING    S P AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spank    (v) (s p a1 ng k)
spanks    (v) (s p a1 ng k s)
spanked    (v) (s p a1 ng k t)
spanking    (v) (s p a1 ng k i ng)
spankings    (n) (s p a1 ng k i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spankorb {m}chip basket [Add to Longdo]
Zerspankraft {f} | Zerspankräfte {pl}cutting force | cutting forces [Add to Longdo]
Zerspankraftmessgerät {n}cutting force measuring device [Add to Longdo]
außerordentlichspanking [Add to Longdo]
mächtigspanking [Add to Longdo]
verhauen | verhauendto spank | spanking [Add to Longdo]
verhautspanks [Add to Longdo]
verhautespanked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
引っ叩く;引っぱたく;引っ張たく(iK)[ひっぱたく, hippataku] (v5k) to slap; to strike; to spank [Add to Longdo]
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking [Add to Longdo]
尻ぺんぺん[しりぺんぺん, shiripenpen] (n,vs) (col) spanking the bottom; spanking [Add to Longdo]
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
平手打ち[ひらてうち, hirateuchi] (n) slap; spanking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一巴掌[yī bā zhǎng, ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇ, ] spank [Add to Longdo]
打屁股[dǎ pì gu, ㄉㄚˇ ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, ] to spank sb's bottom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top