Search result for

souled

(318 entries)
(0.058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -souled-, *souled*, soul, soule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา souled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *souled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soul[N] วิญญาณ (ทางศาสนา), Syn. phantom, ghost, spirit
soul[N] ความคิด, See also: จิตใจ, Syn. intellect, thought, mind
soul[N] มนุษย์, See also: คน, Syn. human being, man, woman
soulful[ADJ] เต็มไปด้วยความรู้สึก, Syn. sensitive, eloquent
soulless[ADJ] ไร้วิญญาณ
soul kiss[N] การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน, Syn. French kiss
soul mate[N] คู่แท้, See also: คู่รัก
soul music[N] ดนตรีแนวป๊อบ
soul brother[N] นิโกร
heart and soul[ADV] ทั้งชีวิตจิตใจ, See also: ทั้งชีวิตและจิตใจ, ด้วยร่างกายและวิญญาณ, Syn. completely, devotedly, entirely
soul-searching[N] การพิจารณาจิตวิญญาณของตน
every living soul[IDM] ทุกคน
not a living soul[IDM] ไม่มีใคร (คำไม่เป็นทางการ)
keep body and soul together[IDM] มีอาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย
with all one's heart and soul[IDM] อย่างจริงใจมาก, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
soul brothern. ชาวนิโกร (ในอเมริกา)
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน
soul maten. คู่รัก,คนที่รักกันมาก
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
soulful(adj) เต็มไปด้วยอารมณ์,ดูดดื่ม,แสลงใจ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soulวิญญาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soul, worldวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmigration of soulการเวียนว่ายตายเกิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
world soulวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soulวิญญาณ [TU Subject Heading]
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Soul matesคู่แท้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soulmate (n ) เนื้อคู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
# To satisfy your soul ## To satisfy your soulPilot (2008)
# God takes your soul ## God takes your soulPilot (2008)
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
She was my heart, my soul.นางเป็นดั่งดวงใจ เป็นวิญญาณ ของข้า Excalibur (2008)
But Tom is the most gentle soul I've ever met.แต่ทอมเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุด ที่ข้าเคยพบ To Kill the King (2008)
Our generation mortgaged our souls to protect yours.คนรุ่นเราสละวิญญาณเพื่อปกป้องรุ่นเธอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Do you still have a soul?มันแปลว่าฉันยังมีวิญญาณอยู่รึเปล่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The voice of the black soul.เสียงแห่งจิตวิญญาณของคนดำ The Bank Job (2008)
When someone leaves you, it's notjust in body but in soul as well.เมื่อใครคนนึง ไปจากคุณ มันไม่ใช่แค่ร่างกาย แต่ในจิตวิญญาณ Heartbreak Library (2008)
I was saving a scarred soul, okay?ฉันกำลังบันทึกจดจำบาดแผล โอเค? Heartbreak Library (2008)
This drink comforts your soul and clears the mind.ดื่มนี่ช่วยให้คุณชำระจิตใจ Heartbreak Library (2008)
He's a lost soul.เขาเป็นวิญญาณที่หลงทาง Babylon A.D. (2008)
- Bless your soul.- ขอให้ไปสู่สุขคติ Babylon A.D. (2008)
There isn't a museum in the world that wouldn't sell its soul for this lot.ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนในโลกที่ไม่อยากซื้อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
To see souls destined to repeat death everyday and unable to find peace?คุณเมารถหรือเปล่า The Eye (2008)
Belief in his soul!ศรัทธาในดวงวิญญาณของเขา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
...goes to one of the world's greatest souls,... เป็น ผู้ที่ มี่จิตใจ ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก Superhero Movie (2008)
Said to contain the souls of the entire Tenshu Army.ว่ากับว่าบรรจุวิญญาณนักรบไว้ทั้งหมด Kung Fu Panda (2008)
May God have mercy on your soul.ขอพระเจ้าจงเมตตาวิญญาณของคุณ The Lazarus Project (2008)
Will you destroy your marriage, your country, your soul before God on the whim of one girl because she denies you?ท่านจะทำลายชีวิตสมรส ประเทศของท่าน และจิตวิญญาณของท่าน เพียงเพราะตัณหาชั่ววูบ ต่อเด็กสาวที่กล่าวปฏิเสธท่านน่ะรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
He quicken my soul, he bringeth me in the path...ให้ความแข็งแกร่ง และนำทางแก่ข้า The Other Boleyn Girl (2008)
And I remit them to God beseeching him to have mercy on my soul.ข้าขออภัยต่อพระเจ้า วิงวอนให้พระองค์ทรง เมตตาแก่ดวงวิญญาณข้า The Other Boleyn Girl (2008)
And may God have mercy on Anne's soul.และขอพระเจ้าจงให้อภัยในวิญญาณของแอนน์ The Other Boleyn Girl (2008)
Sweet Jesus, I commend my soul to thee.พระเยซู โปรดรับวิญญาณข้าไปด้วย The Other Boleyn Girl (2008)
You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you?นายไม่คิดว่าฉันเสี่ยงที่จะแพ้ เพื่อชาวก๊อธแธม ในการต่อสู้กับนาย The Dark Knight (2008)
"Capricorn's ink-black soul filled with terror as he saw the end was near."วิญญาณอันดำมืดดั่งน้ำหมึกของคาปริคอร์น เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ...เมื่อเห็นจุดจบของตนใกล้เข้ามา Inkheart (2008)
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น Inkheart (2008)
My brother died in a fire, God rest his soul.พี่ชายฉันตายในกองไฟ พระเจ้ารับวิญญาณเค้าไปอยู่ด้วย Marley & Me (2008)
It's not the bed. It's the shrieks of oversexed souls in hell.นี่มันไม่ใช่เตียงแล้ว นี่มันเสียงหวีดวิญญาณนรกต่างหาก Marley & Me (2008)
And on that day, he'II know from front to back, end to end, heart to soul, that you did everything you could, Mrs;และเมื่อวันนั้นมาถึง เขาจะได้รับรู้โดยตลอด ด้วยจิตวิญญาณถึงทุก ๆ สิ่งที่คุณ ทำเพื่อเขา คุณนายคอลลินส์ (SNIFFLES) Changeling (2008)
May God have mercy on your soul;ขอพระเจ้าโปรดเมตตา Changeling (2008)
If they'd wanted his soul they should have made a deal with a priest.ถ้าอยากจะได้วิญญาณให้ไปหาพระจะดีกว่ามั้ง Quantum of Solace (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Open the gates of the past and free the souls of the wrongfully damned.เปิดประตูแห่งอดีต ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้ถูกสาบโดยมิชอบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If we're honest for a minute, if we reflect privately just for a moment, if we allow ourselves a glimpse into that shadowy place we call our soul, isn't that why we're here now?ถ้าเราซื่อสัตย์สักนาที ถ้าเราสะท้อน ความเป็นส่วนตัวไปสักพัก ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเหลือบมองเข้าไป ในเงามืดที่เรียกว่าจิตวิญญาณ Frost/Nixon (2008)
Big soul.เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And what about the face, you know, the window to the soul?แล้วหน้าล่ะค่ะ คือ.. หน้าต่างของหัวใจ Burn After Reading (2008)
She is still like a soulless doll for now, but she'll learn things from living with you.ตอนนี้เธอยั้งเป็นเพียง ตุ๊กตาร่างไร้วิญญาณอยู่ก็จริง แต่เธอจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้ใช้ชีวิตร่ามกับนาย Cyborg Girl (2008)
You can give her a soul.นายสามารถให้วิญญาณแก่เธอได้ Cyborg Girl (2008)
I told her not to do it, I warned her. God rest her soul.ฉันเคยห้ามเธอแล้ว,เตือนแล้ว ขอให้เธอสู่สุคติ Nights in Rodanthe (2008)
Her eyes were dark brown and soft like she'd never hurt a soul.ตาของหล่อนสีน้ำตาลเข้มและ... นุ่มนวล เธอไม่เคยทำร้ายจิตใจใคร Nights in Rodanthe (2008)
They were, they were staring into my, my very soul.ไง ปู่! Bedtime Stories (2008)
# Start protecting my heart and soulเริ่มปกป้องหัวใจและจิตวิญญาณของฉัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
# The echoes fill your soulเสียงสะท้อนก้องอยู่ในจิตใจของคุณ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Now, it maybe said... the pathology is a study in all things human, save for the soul of course.ตอนนี้ เราอาจกล่าวว่า พยาธิวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่าง ของมนุษญย์ การปกปักวิญญาณ Pathology (2008)
'Only one thing can make a soul complete, and that thing is love."'มีสิ่งเดียวที่ทำให้วิญญาณเติมเต็ม สิ่งนั้นคือความรัก" The Reader (2008)
This is amazing. You are literally like my musical soul mate.สุดยอดมาก คุณนี่เหมือน เนื้อคู่ทางดนตรีของฉันจริงๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Just 'cause some cute girl likes the same bizarro crap you do, that doesn't make her your soul mate, Tom.แค่เพียงเพราะ มีสาวน่ารักที่ชอบอะไร พิลึกๆเหมือนกับพี่ มันไม่ได้หมายความว่าเธอคนนั้น จะต้องเป็นเนื้อคู่ของพี่หรอกนะ ทอม 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soulHe is the soul of honor.
soulThe soul of man is larger than the sky, Deeper than ocean.
soulYou are soul needs rescue.
soulSell one's soul to the devil.
soulThe soul animates the body.
soulPlato held that the soul is immortal.
soulHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
soulIt was a cold and rainy night, and there was not a soul in sight in the streets.
soulThey found it hard to keep body and soul together.
soulPeople would sell their souls to hear the concert from those seats.
soulA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
soulShe worked on it with her all soul.
soulHe went heart and soul into the work.
soulThe soul of commerce is upright dealing.
soulMay his soul rest in peace.
soulNot a soul was to be seen.
soulMay his soul rest in Heaven.
soulThe human soul longs for something noble.
soulThere wasn't a soul in sight.
soulCharms strike the sight, but merit wins the soul.
soulYour soul needs rescue.
soulHe put all his heart and soul into it.
soulA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
soulYour soul has been condemned to hell.
soulShine on my brilliant soul.
soulI kept body and soul together at that time.
soulMan consists of soul and body.
soulWhen I was on the verge of losing you, I saw how sinful my soul was.
soulHe is heart and soul a Democrat.
soulSince then he had put his whole soul into his work.
soulHis speech was lacking in soul.
soulThe eye is the mirror of the soul.
soulThe idea made my soul rise.
soulA person's soul is immortal.
soulIt rushes in upon me as though it will consume my soul.
soulA man's body dies, but his soul is immortal.
soulBrevity is the soul of wit.
soulYour black soul, rotten to the core.
soulNot a soul was to be seen in the street.
soulGive yourself to your work body and soul.
soulThat is, total exhaustion. Body and soul completely knackered.
soulKnocking' on my soul's door.
soulThe eye is the window of the soul.
soulI believe in the immortality of the soul.
soulThe man sold his soul to the devil.
soulThe Emperor prayed for the souls of the deceased.
soulShe kept body and soul together in such days.
soulDo you think animals have souls?
soulMethinks my own soul must be a bright invisible green (Thoreau).
soulNot a soul was to be seen in the village.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิญญาณ[N] soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
หวาดเสียว[V] be adventurous, See also: be soul-stirring, Example: การเดินทางไปยังกรุงพนมเปญคราวนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอควร, Thai definition: สยองภัย
อก[N] soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[V] be of one heart and one mind, See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere, Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาตมัน[N] soul, See also: spirit, Example: อาตมันของคนเป็นส่วนหนึ่งที่อิสระจากร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอันยิ่งใหญ่, Thai definition: อัตตา หรือดวงวิญญาณ ซึ่งศาสนาและปรัชญาฮินดูถือว่าเที่ยงแท้ถาวร, Notes: (สันสกฤต)
เจตภูต[N] spirit, See also: soul, ghost, phantom, Example: เขาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเจตภูตและวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในที่ต่างๆ ว่ามีจริงหรือไม่, Thai definition: วิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ
ชีวิตจิตใจ[N] heart and soul, Syn. ความรู้สึกนึกคิด, Example: มนุษย์แต่ละคนย่อมมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ และมีความคิดอ่าน
กงเต๊ก[N] ceremony of releasing soul from purgatory, See also: Chinese funeral ritual, Example: บ้านนี้จัดพิธีกงเต๊กให้กับอาม่าที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามธรรมเนียมจีน
ขวัญหาย[N] scared, See also: soul loss, startled, fearful, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: ประชาชนทั่วไปต่างอกสั่นขวัญหายเมื่อทราบข่าวการปฏิวัติ
ดวงจิต[N] mind, See also: soul, Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ, Example: การทำสมาธิคือการรวบรวมดวงจิตให้มาอยู่ที่เดียวกัน, Count unit: ดวง
ดวงวิญญาณ[N] soul, Syn. วิญญาณ, ภูตผี, พราย, ผี, Example: พิธีกราบไหว้ผู้ที่ล่วงลับต่อหน้าสุสานฝังศพเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้ช่วยมาปกป้องคุ้มครองภัย, Count unit: ดวง
แผ่ส่วนบุญ[V] consign merit to another's soul, Syn. แผ่ส่วนกุศล, แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล, Thai definition: แบ่งบุญหรือคุณงามความดีให้ผู้อื่น
อนัตตา[ADJ] soulless, See also: non-self, Example: เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยาก, Thai definition: ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, Notes: (บาลี)
อินทรีย์[N] mind and soul, See also: body and spirit, Example: ท่านควรสำรวมอินทรีย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด, Thai definition: ร่างกายและจิตใจ
บุญทาย[ADJ] a match made in heaven, See also: soul mate, match, Thai definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
เพลงปลุกใจ[N] soul-stirring song, See also: arousing song, stirring song, Example: ต้นกำเนิดชื่อเหล้า แม่โขง อันเลื่องลือมีเค้าความคิดมาจากเพลงปลุกใจสองเพลงในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai definition: เพลงที่มีเนื้อหาเร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
ดวงจิต[n.] (dūangjit) EN: mind ; soul   FR: âme [f] ; esprit [m]
ดวงวิญญาณ[n.] (dūang winyān) EN: soul   FR: âme [f]
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel   FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ปวด[v. exp.] (kaē pūat) EN: alleviate pain   FR: soulager la douleur
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear   FR: chaussure [f] ; soulier [m]
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
ขีดเส้นใต้[v. exp.] (khītsen tāi) EN: underline ; underscore   FR: souligner
ขีดเส้นใต้คำ[v. exp.] (khītsen tāi kham) FR: souligner les mots
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax   FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายใจ[v.] (khlāijai) EN: relieve ; alleviate ; lighten   FR: être rassuré ; être soulagé
เครื่องหมายสัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi sanyaprakāt) EN: « _ » ; underscore   FR: « _ » ; soulignement [m]
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple   FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สร้างคู่สม [n.] (khūsāng) EN: soul mate   
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed   FR: être soulagé ; être apaisé
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มอมเหล้า[v. exp.] (møm lao) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor   FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to   FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pen nāmneung jaidīokan) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere   
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng plukjai) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song   
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease   FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)
สังขาร[n.] (sangkhān) EN: body ; physique ; health ; life and soul ; constitution ; part of the body   FR: corps [m] ; constitution [f]
สร่างเมา [v. exp.] (sāng mao) FR: dessoûler
สะพาย[v.] (saphāi) EN: carry on the soulder ; hang over the shoulder ; sling over the shoulder   FR: porter sur l'épaule
ทำให้เมามาย[v. exp.] (thamhai maomāi) FR: enivrer ; soûler
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring   
วิญญาณ[n.] (winyān) EN: soul ; spirit   FR: âme [f] ; esprit [m]
ยก[v.] (yok) EN: carry ; lift ; lift up ; hold ; raise ; elevate   FR: porter ; soulever ; lever ; élever ; hisser
ยกด้วยแม่แรง[v. exp.] (yok dūay maēraēng) EN: jack up   FR: soulever avec un cric
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUL    S OW1 L
SOULS    S OW1 L Z
SOULE    S AW1 L
SOULES    S UW1 L Z
SOULJAH    S UW1 L JH AH0
SOULIER    S UW1 L IY0 ER0
SOULFUL    S OW1 L F AH0 L
MISSOULA    M IH2 Z UW1 L AH0
SOULLESS    S OW1 L L AH0 S
SOULLIERE    S UW1 L IY0 EH0 R
GONSOULIN    G AA1 N S AW0 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soul    (n) (s ou1 l)
souls    (n) (s ou1 l z)
soulful    (j) (s ou1 l f @ l)
soulless    (j) - (s ou1 l - l @ s)
soulfully    (a) (s ou1 l f @ l ii)
soullessly    (a) - (s ou1 l - l @ s l ii)
soul-stirring    (j) - (s ou1 l - s t @@ r i ng)
soul-destroying    (j) - (s ou1 l - d i s t r oi i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Lebensfreude {f}soulfulness [Add to Longdo]
mit Leib und Seelewith heart and soul [Add to Longdo]
Menschenseele {f}human soul [Add to Longdo]
Seele {f} | Seelen {pl} | mit ganzer Seele | jdm. aus der Seele sprechen | sich etw. von der Seele redensoul | souls | with all one's soul | to express exactly what sb. feels | to get sth. off one's chest [Add to Longdo]
Seelenfreund {m} | Seelenfreunde {pl}soul mate; soulmate | soul mates; soulmates [Add to Longdo]
Seelengut {m}good soul [Add to Longdo]
Seelsorge {f}cure of souls [Add to Longdo]
seelenlossoulless [Add to Longdo]
seelenlos {adv}soullessly [Add to Longdo]
seelenvoll {adj}soulful [Add to Longdo]
seelenvoll {adv}soulfully [Add to Longdo]
stumpfsinnig; monoton; stupid; stupide {adj}souldestroying [Add to Longdo]
Er war mit Leib und Seele dabei.He put his heart and soul in it. [Add to Longdo]
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.Barely enough to keep body and soul together. [Add to Longdo]
Souleyetbaumsteiger {m} [ornith.]Streak-headed Woodcreeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
サザンソウル[, sazansouru] (n) southern soul [Add to Longdo]
ソール[, so-ru] (n) (1) sole; (2) soul [Add to Longdo]
ソウル[, souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea) [Add to Longdo]
ソウルジャズ[, sourujazu] (n) soul jazz [Add to Longdo]
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food [Add to Longdo]
ソウルミュージック;ソールミュージック[, sourumyu-jikku ; so-rumyu-jikku] (n) soul music [Add to Longdo]
リズミックソウル[, rizumikkusouru] (n) rhythmic soul [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
下手の長談義[へたのながだんぎ, hetanonagadangi] (exp) (id) Brevity is the soul of wit [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
気骨[きぼね, kibone] (n) (moral) backbone; spirit; soul; grit [Add to Longdo]
気迫(P);気魄[きはく, kihaku] (n) spirit; soul; drive; vigor; vigour; (P) [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
言霊;言魂;こと霊[ことだま, kotodama] (n) soul or power of language [Add to Longdo]
後を弔う[あとをとむらう, atowotomurau] (exp,v5u) to perform religious rites for the repose of a soul [Add to Longdo]
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate [Add to Longdo]
魂(P);魄;霊[たましい(魂;魄)(P);だましい(魂;魄);たま, tamashii ( tamashii ; haku )(P); damashii ( tamashii ; haku ); tama] (n) soul; spirit; (P) [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
魂魄[こんぱく, konpaku] (n) soul; spirit; ghost [Add to Longdo]
死霊[しりょう;しれい, shiryou ; shirei] (n) spirit of a dead person; ghost; departed soul [Add to Longdo]
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together [Add to Longdo]
心から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P) [Add to Longdo]
心の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] (n) heartstrings; innermost soul [Add to Longdo]
心魂[しんこん, shinkon] (n) heart and soul; one's soul (heart) [Add to Longdo]
神髄(P);真髄(P);心髄[しんずい, shinzui] (n,adj-no) true meaning; mystery; essence; quintessence; soul; core; kernel; life blood; (P) [Add to Longdo]
人っ子ひとり;人っ子一人;人っ子1人[ひとっこひとり, hitokkohitori] (n) (in neg. sentences) (not) a soul; (not) a single person [Add to Longdo]
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball [Add to Longdo]
精魂[せいこん, seikon] (n) soul; spirit [Add to Longdo]
精魂を傾ける[せいこんをかたむける, seikonwokatamukeru] (exp,v1) to put one's heart and soul into something [Add to Longdo]
精魂を込める;精根を込める[せいこんをこめる, seikonwokomeru] (exp,v1) pour one's heart and soul into [Add to Longdo]
精神[せいしん, seishin] (n) mind; soul; heart; spirit; intention; (P) [Add to Longdo]
精神修養[せいしんしゅうよう, seishinshuuyou] (n,vs) moral (spiritual) improvement; practice mental training; cultivate one's mind (soul) [Add to Longdo]
精霊[せいれい, seirei] (n) spirit; soul; ghost [Add to Longdo]
聖母被昇天[せいぼひしょうてん, seibohishouten] (n) (See 聖母マリア) Assumption (of the body and soul of Mary into heaven) [Add to Longdo]
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
全身全霊[ぜんしんぜんれい, zenshinzenrei] (n) complete devotion; body and soul; one's best [Add to Longdo]
全霊[ぜんれい, zenrei] (n) one's whole soul [Add to Longdo]
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
鎮魂祭[ちんこんさい, chinkonsai] (n) mass or ceremony for the repose of a soul [Add to Longdo]
転生[てんせい;てんしょう, tensei ; tenshou] (n,vs,adj-no) {Buddh} transmigration of souls; reincarnation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, ] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead, #3,925 [Add to Longdo]
灵魂[líng hún, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] soul; spirit, #3,959 [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] soul, #4,631 [Add to Longdo]
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul, #6,965 [Add to Longdo]
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul, #8,886 [Add to Longdo]
反省[fǎn xǐng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄥˇ, ] to engage in introspection; soul-searching, #10,731 [Add to Longdo]
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, ] heart and soul; wholeheartedly, #11,880 [Add to Longdo]
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, / ] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die, #17,202 [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] soul, #22,605 [Add to Longdo]
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence, #26,129 [Add to Longdo]
魂魄[hún pò, ㄏㄨㄣˊ ㄆㄛˋ, ] soul, #28,657 [Add to Longdo]
自问[zì wèn, ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] to ask oneself; to search one's soul; to reach a conclusion after weighing a matter, #33,046 [Add to Longdo]
躯壳[qū qiào, ㄑㄩ ㄑㄧㄠˋ, / ] the body (housing the soul), #36,456 [Add to Longdo]
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated, #41,735 [Add to Longdo]
失魂落魄[shī hún luò pò, ㄕ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, ] lit. lost soul, dropped spirit (成语 saw); driven to distraction; scared out of one's wits, #46,285 [Add to Longdo]
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, ] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern, #50,379 [Add to Longdo]
赤胆忠心[chì dǎn zhōng xīn, ㄔˋ ㄉㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] lit. red-bellied devotion (成语 saw); whole-hearted loyalty; to serve sb with body and soul, #72,934 [Add to Longdo]
精魂[jīng hún, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄣˊ, ] spirit; soul, #73,700 [Add to Longdo]
魂不附体[hún bù fù tǐ, ㄏㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] lit. body and soul separated (成语 saw); fig. scared out of one's wits; beside oneself, #80,682 [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man, #113,849 [Add to Longdo]
高行健[Gāo Xíng jiàn, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] Gao Xingjian (1940-), Chinese novelist and Nobel laureate, author of Soul Mountain 靈山|灵山, #145,592 [Add to Longdo]
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, / ] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken, #212,043 [Add to Longdo]
地藏[Dì zàng, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ, ] Kṣitigarbha, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva, #512,902 [Add to Longdo]
一灵真性[yī líng zhēn xìng, ㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] soul; spirit [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, / ] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book [Add to Longdo]
地藏王菩萨[Dì zàng wáng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏菩萨[Dì zàng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
大願地藏菩萨[Dà yuàn Dì zàng Pú sà, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
天前配[tiān qián pèi, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄆㄟˋ, ] soul mates; before heaven match [Add to Longdo]
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, ] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, ] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit [Add to Longdo]
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, / ] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂 [Add to Longdo]
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Souled \Souled\ (s[=o]ld), a.
     Furnished with a soul; possessing soul and feeling; -- used
     chiefly in composition; as, great-souled Hector. "Grecian
     chiefs . . . largely souled." --Dryden.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top