ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

softy

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softy-, *softy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
softy[N] คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
softy(ซอฟ'ที) n. คนที่ถูกชักชวนได้ง่าย,คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว,คนหูเบา,คนโง่,คนอ่อนแอ., Syn. softie

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, so the softy thing's conditional?โอ้ ความใจอ่อนป็นเงื่อนไขเหรอ? Lost Boys (2015)
Aw, Mr Softy over here.โถ พ่อยอดขมองอิ่ม Toy Story 3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softyHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
softy    (n) sˈɒftiː (s o1 f t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 softy
   n 1: a person who is weak and excessively sentimental [syn:
      {softy}, {softie}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 softy
  n.
 
   [IBM] Hardware hackers' term for a software expert who is largely ignorant
   of the mysteries of hardware.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top