ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snogging

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snogging-, *snogging*, snogg
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give her a snogging (kiss), babe.จูบกับเธอหน่อย เจ้าบ่าว The Bank Job (2008)
And the snogging is wicked.แล้้วตอนจูบนี้สุดๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Seeing old people over the age of 30 snogging is just horrific.เห็นพวกคนอายุมากกว่า30 ทำแล้วน่ากลัวมาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Where have you got to on the snogging scale?แล้วถึงไหนแล้ว บนตะรางจูบ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Jas and I invented a snogging scale. The Ten Stages of Snogging.แจ๊สกับฉันคิดตารางการจูบ การจูบสิบขั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Jas and I are there. We even devised a snogging scale.แจ๊สกับฉันพร้อมแล้ว เราทำตารางการจูบได้แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But who cares? I'm a snogging sensation.แต่ใครสน ฉันได้จูบผู้ชายแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Okay, just please stop snogging. It's not normal.โอเค เลิกจูบกันได้ไหม มันไม่ปกติ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
...and then I'll try out my new natural snogging technique and voilà!แล้วฉันก็จะลองจูบใหม่ของฉันบนเขาแล้วก็เย้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- She moved in for full-frontal snogging, but he converted it to lips-to-cheek.- ยัยนั่นอยากจะจูจุ๊บเขา แต่เค้าเมินหน้าหนีให้หอมแก้มแทน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Jas, who does level five snogging then doesn't have the decency to call?แจ๊ส มีใครมั่งที่ไปถึงเลเวลห้า แล้วเค้าก็ไม่ยอมโทรมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So I don't mind them snogging in front of us any more.ฉันไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว หากพวกเขากอดจูบกันต่อหน้าฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snogging    (v) snˈɒgɪŋ (s n o1 g i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  snogging
      n 1: (British informal) cuddle and kiss

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top