ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snifter

S N IH1 F T ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snifter-, *snifter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snifter[N] แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ, Syn. brandy snifter
snifter[N] เหล้าจำนวนเล็กน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFTER S N IH1 F T ER0
SNIFTERS S N IH1 F T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snifter (n) snˈɪftər (s n i1 f t @ r)
snifters (n) snˈɪftəz (s n i1 f t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  snifter
      n 1: a globular glass with a small top; used for serving brandy
           [syn: {snifter}, {brandy snifter}, {brandy glass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top