ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smack of

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smack of-, *smack of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smack of[PHRV] มีท่าทางของ, See also: มีรสชาติของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People are hurting, unemployment is up, the dollar is weak, and the arts smack of elitism and self-absorption, indulgence and privilege.ผู้คนเจ็บปวด คนว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลล์ก็อ่อนลง และศิลปะเป็นเรื่องของ คนรวยและ เห็นแก่ตัว I Am Unicorn (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat [Add to Longdo]
不正の臭い[ふせいのにおい, fuseinonioi] (n) smack of evil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top