ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slinky

S L IH1 NG K IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slinky-, *slinky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slinky[ADJ] ซึ่งเดินลับๆ ล่อๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slinky(สลิง'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,รัดรูปทรง., See also: slinkily adv. slinkiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're crowding' me, slinky head.ปล่อยฉัน ไอ้หัวดึ๋งดึ๋ง Cool Runnings (1993)
Slinky head. That's a good one.หัวดึ๋งดึ๋ง เจ๋งดี Cool Runnings (1993)
Go, Slinky, go!Go, Slinky, go! Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
"Everyone loves a Slinky"Everyone loves a SlinkyAce Ventura: When Nature Calls (1995)
"You got to get a Slinky.""You got to get a Slinky." Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Hey, Sarge, have you seen Slinky?- เฮ้, จ่า, คุณเห็น สลิงกี้ ไหม? Toy Story (1995)
Slinky!สลิงคกี้ Toy Story (1995)
See the slinky one with the eyebrows?เห็นคนสวมกระโปรงริ้วๆนั่นมั้ย ขอผมนะ ถ้าพวกคุณไม่ว่ากะไร Shall We Dance (2004)
Killer Slinkys!เหวอ สปริงพิฆาต! Monster House (2006)
Slinky! But we're actually after... the other service.สยิวเป็นบ้าเลย แต่เรา อยากได้อะไรที่ Cook (2009)
- All right, Slinkykins.- เอาล่ะ สลิง Toy Story 3 (2010)
Slinky? Rex?เร็กซ์? Toy Story 3 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLINKY    S L IH1 NG K IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Slinky \Slink"y\, a.
     Thin; lank. [Prov. Eng. & U. S.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top