ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleeping bag

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleeping bag-, *sleeping bag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleeping bag[N] ถุงนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I also found a rolled-up sleeping bag behind the tool locker.ฉันยังเจอถุงนอน หลังล๊อกเกอร์อุปกรณ์ด้วย Heaven Can't Wait (2013)
Yeah, I thought about zipping myself up into a sleeping bag before I go to sleep, but it, heh, sounds like a poor man's straightjacket.ก่อนเข้านอน แต่มัน เอ่อ ฟังดูเหมือนเสื้อพันธนาการ ของชายผู้น่าสงสารน่ะ Coquilles (2013)
The sleeping bag might help us, but I doubt it.จากข้างใต้ของซากศพ ถุงนอนอาจช่วยเราได้ ผมรู้สึกว่า The Ghost in the Machine (2012)
So, he was probably wrapped in that sleeping bag and covered with a layer of dirt.เขาอาจถูกห่อด้วยถุงนอน และเอาดินกลบเอาไว้ The Ghost in the Machine (2012)
I drew a homeless man who was found beaten in his sleeping bag behind a parking garage.ผมจับได้ชายไร้บ้านที่ถูก ทุบตีขณะหลับอยู่ในถุงนอน ด้านหลังของลานจอดรถ The Patriot in Purgatory (2012)
You have a sleeping bag in there?-นี่คุณมีถุงนอนอยู่ในนั้นด้วยรึเปล่าเนี่ย Pilot (2012)
A Wrestlerette almost borrows my sleeping bag and now I get to watch a movie with just my dad.ผู้ตัดสินมวยเกือบ มายืมถุงนอน และตอนนี้หนู ได้มาดูหนังกับพ่อ Errand Boy (2010)
They didn't want it. They don't realize how terrific this sleeping bag is.เขาไม่ต้องการ เขาไม่คิดเลยว่า ถุงนอนนี่เยี่ยมแค่ไหน Errand Boy (2010)
You need a sleeping bag to get ice cream? Run!เธอจะได้ไปคัดตัวเป็น"แอนนี่"อยู่แล้ว If... (2010)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงนอน[N] sleeping bag, Example: ทุกคนต่างหยิบข้าวของที่จำเป็น เช่น ผ้าห่ม หมอน หรือถุงนอน เพื่อเดินทางเข้าหมู่บ้านสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงนอน [n. exp.] (thung nøn) EN: sleeping bag   FR: sac de couchage [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睡袋[shuì dài, ㄕㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, ] sleeping bag, #32,643 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlafsack {m} | Schlafsäcke {pl}sleeping bag | sleeping bags [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュラフ;シュラーフ[, shurafu ; shura-fu] (n) (abbr) (See シュラフザック) sleeping bag (ger [Add to Longdo]
シュラフザック;シュラーフザック[, shurafuzakku ; shura-fuzakku] (n) sleeping bag (ger [Add to Longdo]
スリーピングバッグ[, suri-pingubaggu] (n) sleeping bag [Add to Longdo]
寝袋[ねぶくろ, nebukuro] (n) sleeping bag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sleeping bag
      n 1: large padded bag designed to be slept in outdoors; usually
           rolls up like a bedroll

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top