ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

situs

S AY1 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situs-, *situs*, situ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
situs(n) ตำแหน่งในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
situsตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs inversus viscerum; situs transversusอวัยวะกลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs perversus๑. อวัยวะผิดที่ [ มีความหมายเหมือนกับ splanchnectopia ]๒. อวัยวะหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs solitusตำแหน่งปรกติ (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
situs transversus; situs inversus viscerumอวัยวะกลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SITUS S AY1 T AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Situs \Si"tus\, n. [L., situation.] (Bot.)
     The method in which the parts of a plant are arranged; also,
     the position of the parts. --Henslow.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top