ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simulates

S IH1 M Y AH0 L EY2 T S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulates-, *simulates*, simulate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It simulates the temperature and the pressure 15 miles below the earth's surface.เรียนแบบอุณภูมิใต้ผิวโลกลึก 15 ไมล์ Lost Son (2004)
The lab simulates stress.แลปจำลองการตึงตัว House Divided (2009)
Which simulates the sound of being in utero.ซึ่งเหมือนกับเสียง ที่เราได้ยินตอนอยู่ในมดลูก Of Human Action (2009)
This full-spectrum light source simulates both the visible and UV spectrum.เครื่องกำเนิดแสงนี้สามารถให้กำเนิด spectrum ได้ทั้งช่วงที่สายตามองเห็นและแสง UV The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Simulates death.พิษแรงเหมือนกับตาย John Carter (2012)
This state-of-the-art mock locker room, or "mocker room," simulates the conditions of an actual locker room.ที่ผ่านมาผมไม่โกนเองหรอก นี่คือห้องล็อกเกอร์ Mock นำสมัย หรือห้อง Mocker (คนเยาะเย้ย) ที่จำลองสถานการณ์ Economics of Marine Biology (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATES    S IH1 M Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulates    (v) sˈɪmjulɛɪts (s i1 m y u l ei t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top