ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

siftings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siftings-, *siftings*, sifting
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siftings(n) สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา, See also: สิ่งที่กรองได้
sift(vi) กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sift(vt) กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow
sift(vt) วินิจฉัย, See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, Syn. investigate, scrutinize, Ant. disregard
sift out(phrv) ร่อนแยก (ออกจากกลุ่ม), See also: แยกจากกลุ่ม, Syn. separate out, sort out
sift through(phrv) ค้นหา, See also: มองหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siftings(ซิฟ'ทิงซฺ) n.สิ่งที่ผ่านการร่อน,การร่อน,สิ่งที่ถูกแบ่งแยกออกโดยการร่อน
sift(ซิฟทฺ) vt. ร่อน,ตรวจอย่างละเอียด,สอบถามอย่างละเอียด,เลือกพันธุ์,คัดเลือก. vi. ร่อน., See also: sifter n., Syn. sieve, analyze

English-Thai: Nontri Dictionary
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee, siftingคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So much evidence to sift.So much evidence to sift. 12 Angry Men (1957)
Three days ago I wasn't on my knees, sifting through garbage(ฮันคยองไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด) Full House (1987)
We searched, sifted, and sorted through every one of this guy's head-banging heavy metal collection.เราทั้งลองค้นหา ตรวจสอบ และแยกประเภท คอลเลกชั่นเพลงเฮฟวี่โยกหัวหลุดของนายคนนี้แล้ว Extreme Aggressor (2005)
So how do we sift truth from belief?แล้วจะ แยกได้อย่างไร ระหว่าง ความจริง และความเชื่อ? The Da Vinci Code (2006)
No. More likely a dumpster diver somebody sifting through your trash.ไม่ มันเหมือนดำลงในถังขยะ... Firewall (2006)
We'll have to spend the better part of the next 24 hours sifting through their entire collection of artifacts.เราจะต้องใช้ช่วงที่ดีที่สุด ของ 24 ชั่วโมงข้างหน้ากลั่นกรอง คอลเลกชันสิ่งประติษฐ์ทั้งหมดของพวกเขา 65 Million Years Off (2007)
Asifthecrashofthetraffic system wasn't bad enough.ไม่ใช่แค่ระบบจราจร Live Free or Die Hard (2007)
WE'RE GONNA NEED A FLOUR SIFTER.เราต้องใช้ที่ร่อนแป้ง Mother Said (2008)
Even with NSA and CIA satellite linkups, we're gonna be sifting through millions of gigabytes of image data.ต่อให้ใช้ข้อมูลดาวเทียมของ NSA หรือ CIA ก็ยังยากมากอยู่ดีครับ ผ่านข้อมูลภาพจำนวนมากมายมหาศาล Just Business (2008)
- You gotta sift through it. - Okay.ส่วนใหญ่เป็นแคตตาล๊อก เธอลองไปหาดูได้ The Magnificent Archibalds (2008)
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
We're sifting through blackout intel from Interpol and such.ใช่ เรากำลังคัดกรองข้อมูลสำคัญ จากเหตุการณ์หมดสติ จากตำรวจสากล และเรื่องอื่น 137 Sekunden (2009)
We're gonna be cashing in our pensions before we finish sifting through all of this intel.เราจะรับเงินบำนาญ ก่อนเราจบ ภารกิจทั้งหมดเสียก่อน 137 Sekunden (2009)
Well, I assume somewhere in the six tons of crap Hodgins hasn't sifted through yet.ฉันสันนิษฐานว่ามันคงอยู่ที่ไหนสักแห่ง ในขยะ 6 ตันที่ฮอดจิ้นส์ยังร่อนไม่หมด The Dwarf in the Dirt (2009)
For example, "I'm a thistle-sifter.และมันคุ้มค่ากับเงินชิลลิ่ง The King's Speech (2010)
I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.เรื่องนั้นน่ะ ลืมมันไปเถอะ! The King's Speech (2010)
- Because I am a thistle-sifter." - Fine.และในบางครั้ง The King's Speech (2010)
I sifted seven thick-stalked thistles through a strong, thick sieve.สวัสดีเดวิด พี่กำลังให้แต่งสวนใหม่อยู่หรือ The King's Speech (2010)
- I sifted seven thick-stalked... - That's enough now, darling.ใช่ ยังไม่เสร็จดีเลย The King's Speech (2010)
Listen, I have to keep doing this, it's awful. I sifted seven...อย่ามาบอกว่าฉันทำเสียมารยาทนะคะ คุณเชอร์ชิล The King's Speech (2010)
- I sifted seven... - Shut up.สักครู่นะ ที่รัก ขอตัวก่อนนะ The King's Speech (2010)
...thick sieves... I sifted seven...- เดวิด ฉันอยากจะคุยกับพี่... The King's Speech (2010)
I'm a thistle-sifter.ทำได้ดีมาก เพื่อน The King's Speech (2010)
I've a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ขอบพระทัย ฝ่าบาท The King's Speech (2010)
A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ดี The King's Speech (2010)
Can't wait to sift through that.รอให้เขาส่งผ่านมา ไม่ไหวแล้ว Let No Man Put Asunder (2010)
So, with this terabytes and terabytes of data on disk, we have to write algorithms which sift through and find that event, that one in 10 million, one in 100 million, one in a billion event that you're looking for.เราจะต้องเขียนอัลกอริทึม ที่ลอดผ่านและพบเหตุการณ์ที่ ว่าเป็นหนึ่งใน 10 ล้านคน หนึ่งใน 100 ล้าน, What Are We Really Made Of? (2010)
I get it. Too much material to sift through on the clock.เข้าใจแล้ว มันมากเกินจะดูไหวในเวลาจำกัด Kill Jill (2010)
- Get a sifter, or a...- ไปเอาตะแกรงร่อน Horrible Bosses (2011)
We broke into a man's house. Suddenly, I'm like an expert at sifting cocaine.เราบุกเข้าบ้านคนอื่น แล้วฉันก็คือผู้เชี่ยวชาญในการร่อนโคเคน Horrible Bosses (2011)
If she blows up on foreign soil it's not like Percy can send cleaners to sift through the rubble.ฟังนะ ถ้าเธอระเบิดตัวเองในต่างประเทศ เพอร์ซี่ไม่สามารถส่งมือเก็บกวาด ไปจัดการปัญหาค้างคาได้ Girl's Best Friend (2011)
You have to teach the machine to sift through the emails, wire-tapped phones, bank transactions, looking for people that are hiding something, living double lives.เราต้องสอนแมชชีนให้รู้จักกลั่นกกองอีเมล์ ดักฟังโทรศัพท์บ้าน รายการเดินบัญชีธนาคาร มองหาผู้คนที่กำลังซ่อนอะไรบางอย่าง Ghosts (2011)
I'm still sifting through Booth's personal e-mails and Navy correspondence, but cell phone records do show that he made three calls just before his death.ผมยังดูอีเมลล์ส่วนตัว และการติดต่อกับทัพเรือของบูธ แต่จากรายงานการใช้มือถือ The Penelope Papers (2011)
Auggie, I want you to put together a team to sift through Zavier's restaurant-- his employees, his purveyors, his customers, and investors.อ๊อคกี้ ฉันต้องการให้คุณจัดทีม กรองผู้ต้องสงสัยในร้านซาเวียร์ ลูกจ้าง,คนส่งวัตถุดิบ,ลูกค้า และหุ้นส่วน The Wake-Up Bomb (2011)
"to sift through every word I had written"เพื่อกลั่นกรองทุกคำ ที่ผมเขียน Infamy (2012)
I waste enough time sifting through my clients' lies.ผมเสียเวลาพอแล้วกับ การกลั่นกรองคำโกหกของลูกค้า Absolution (2012)
Yeah, it might paint a perfect picture for you but it's a ton of data to sift through.ช่าย มันจะให้ ภาพที่สมบูรณ์ กับคุณได้ แต่ว่ามันมีปริมาณ ข้อมูล มหาศาล เลยนะ The Politics of Time (2012)
It may take a long time to sift through them all.มันต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะตรวจดูได้ทั้งหมด Gyre, Part 1 (2012)
You speak like a green girl, unsifted in such perilous circumstances.เธอพูดเหมือนผู้หญิงไร้เดียงสา ไม่รอบคอบในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย Heathridge Manor (2012)
They went through the water hazard with a vacuum and a sifter-- came back with nothing.ประดาน้ำกลับมามือเปล่า Black Cherry (2012)
Together, we're gonna sift through their lives with a fine-tooth comb.เราจะชำแหละตัวตนพวกนี้ ด้วยการตรวจสอบทุกไรฝุ่นเลยล่ะ Prisoner's Dilemma (2013)
I'll cozy up to the witch and sift through her mind, figure out where she's hiding the anchor, and you, all you got to do is keep him dead.ฉันจะไปสร้างสัมพันธ์กับแม่มด และเข้าไปในจิตใจของหล่อน เพื่อค้นหาว่าหล่อนซ่อนสิ่งยึดเหนี่ยวไว้ที่ไหน Monster's Ball (2013)
Annie Jump Cannon and her team kept sifting the stars, checking each one's spectral signature with a fleeting glance and then dropping them into one of seven categories.แอนนี่ไปปืนใหญ่และทีมงาน ของเธอเก็บไว้ลอดดาว การตรวจสอบลาย เซ็นสเปกตรัมของแต่ละคน ได้อย่างหายวับไปแล้ววางพวกเขา Sisters of the Sun (2014)
He created an error-correcting mechanism, a systematic and relentless way to sift out misconceptions in our thinking.อย่างเป็นระบบและอย่างไม่หยุดยั้ง ที่จะลอดออกความเข้าใจผิด ในความคิดของเรา Hiding in the Light (2014)
Scientists from around the world are sifting through information receivedนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกจะ ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ Arrival (2016)
Yeah, well, key word-- desperate.Sofortige Familie. Sifter. Kidnapping 2.0 (2015)
Sifter, we need to slow him down.- Sifter, wir müssen ihn abbremsen. Killer En Route (2015)
I'm just surprised Sifter let you keep the party going.Ich bin nur überrascht, dass Sifter dich mit der Party fortfahren lässt. Crowd Sourced (2015)
Including Sifter.Inklusive Sifter. Crowd Sourced (2015)
Mmm. "Happy New Year, Krumitz, from your best pal, Sifter.""Frohes Neues Jahr, Krumitz, von deinem besten Kumpel, Sifter." The Evil Twin (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก(v) sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
สืบสวน(v) investigate, See also: inquire, look into, sift, probe, Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน, Example: ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด, Thai Definition: แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
กลั่น(v) sift, See also: select, Example: คำพูดของเขาเป็นคำพูดที่กลั่นออกมาจากชายชาติตำรวจอย่างแท้จริง
ระแนง(v) sift, Syn. ร่อน
กรอง(v) percolate, See also: strain, sift, filter, sieve, Example: เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้
การร่อน(n) panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai Definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว
การกลั่นกรอง(n) sifting, See also: selecting out, Example: เราต้องมีวุฒิสภาเพื่อช่วยในการกลั่นกรองกฎหมาย
ร่อน(v) winnow, See also: sift, separate large and small solid bits, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว, Thai Definition: แยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบโดยใช้เครื่องแยกแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
คัดออก[khat øk] (v, exp) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out  FR: exclure ; éliminer
กลั่นกรอง[klankrøng] (v) EN: sift  FR: passer au crible ; tamiser
กรอง[krøng] (v) EN: filter ; strain ; sift ; percolate  FR: filtrer ; tamiser
ร่อน[rǿn] (v) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate  FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อนแป้ง[rǿn paēng] (v, exp) EN: sieve flour ; sift flour  FR: tamiser de la farine
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer
ตะแกรง[takraēng] (n) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter  FR: passoire [f] ; tamis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIFT S IH1 F T
SIFTS S IH1 F T S
SIFTED S IH1 F T IH0 D
SIFTING S IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sift (v) sˈɪft (s i1 f t)
sifts (v) sˈɪfts (s i1 f t s)
sifted (v) sˈɪftɪd (s i1 f t i d)
sifter (n) sˈɪftər (s i1 f t @ r)
sifters (n) sˈɪftəz (s i1 f t @ z)
sifting (v) sˈɪftɪŋ (s i1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāi, ㄕㄞ, / ] to filter; to sift; to sieve, #11,224 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] sieve; to sift, to strain, #462,751 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgesiebte {n}; Durchgesiebtes; Gesiebtes; Siebabfälle {pl}siftings [Add to Longdo]
Sieb {n} | Siebe {pl}sifter | sifters [Add to Longdo]
Sieben {n}sifting [Add to Longdo]
gesiebtsifted [Add to Longdo]
sieben | siebendto sift | sifting [Add to Longdo]
sichtento sift [Add to Longdo]
sichtetsifts [Add to Longdo]
sichtetesifted [Add to Longdo]
siebtsifts [Add to Longdo]
ungesiebtunsifted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand [Add to Longdo]
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P) [Add to Longdo]
淘汰作用[とうたさよう, toutasayou] (n) sifting out; weeding out; selection; sorting [Add to Longdo]
葉洩れ日;葉洩日(io)[はもれび, hamorebi] (n) (obsc) sunlight sifting through the tree leaves [Add to Longdo]
篩い分ける[ふるいわける, furuiwakeru] (v1,vt) to sift; to screen [Add to Longdo]
篩に掛ける;ふるいに掛ける;篩にかける[ふるいにかける, furuinikakeru] (v1) (uk) to sieve; to sift [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top