ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich langweilen

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich langweilen-, *sich langweilen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sich langweilen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sich langweilen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are those who are bored too.Oder die, die sich langweilenLe Trou (1960)
You look bored. Not at all.Sie sehen aus, als ob Sie sich langweilenVivre Sa Vie (1962)
Do you want it? It's all tangled up. There was a tiny little komboloi, remember?Das ist ein griechischer Rosenkranz, wenn Sie sich langweilen oder nervös sind, liebkosen Sie diese Kette. Out 1 (1971)
I'll organize parties and orgies.Niemand wird sich langweilen. Ich werde jeden Tag eine Orgie veranstalten. Peccati di gioventù (1975)
Stay and be bored or move out and take your chances.Dableiben und sich langweilen, oder wegziehen und das Risiko in Kauf nehmen. Hard Times (1975)
"Everything's terrible." They said they were bored in here and very hungry.Dass es ihnen schlecht geht und sie sich langweilenThe King and the Mockingbird (1980)
We should break in around 9.03, before the audience gets too bored.Wir kommen schon um 21.03 rein, ehe die leute sich langweilenUsed Cars (1980)
You'll be bored, you know. - What are you gonna do?Was werden Sie mit Ihrer Zeit anfangen, wenn sie sich langweilenGood Morning, Vietnam (1987)
Remember ladies, if you get bored, Hotel Meiji.Wenn Sie sich langweilen, meine Damen, Hotel Meiji. Black Rain (1989)
- You'd get bored.- Sie würden sich langweilenThe Exorcist III (1990)
It's a device used to keep the cells in your body from getting bored.Ein Apparat, der verhindert, dass die Zellen im Körper sich langweilenIn the Cards (1997)
If you're bored, Mr. Paris, I'm sure I can find something else for you to do.Wenn Sie sich langweilen, finde ich eine andere Beschäftigung für Sie. Unity (1997)
You're doing this because you're bored.Sie tun dies weil Sie sich langweilenThe One with the Inappropriate Sister (1998)
She said that the pianos got bored without dad.Die Pianos würden sich langweilen ohne Papa. Merci pour le Chocolat (2000)
You'll probably get bored.Sie werden sich langweilenFinal Fantasy: The Spirits Within (2001)
But there's less and less for Ryan and Adam to do... and I'd hate for the boys to be bored, you know.Aber es gibt immer weniger für Ryan und Adam zu tun. Und ich möchte nicht, dass sie sich langweilenLife as a House (2001)
You'd be bored to death.Sie würden sich langweilenSecretary (2002)
You've got 2 people who can't stand each other... or at least who are totally bored with each other... which is probably worse... and they just cling on.Da sind zwei Menschen, die sich nicht ausstehen können oder sich langweilen, was schlimmer ist. Aber sie kleben aneinander wie Parasiten. The Last Horror Movie (2003)
You've got three overqualified doctors working for you, getting bored.Du hast 3 überqualifizierte Doktoren, die für dich arbeiten. Und sich langweilenPilot (2004)
You keep it boring, String.Sorg dafür, dass sie sich langweilenDead Soldiers (2004)
She's gonna get bored, and you can't take her anywhere.Sie wird sich langweilen und du zeigst ihr sicher nicht die Welt. To Live and Let Diorama (2005)
If you find yourself bored in the area of 2 4th and Sixth around 1 0:00 you could fall by for a drink.Wenn Sie sich langweilen und zufällig... gegen 22 Uhr in der Gegend der 24. und 6. sind... könnten Sie auf einen Drink vorbeischauen. Perfect Stranger (2007)
- Besides, you will be bored out of your mind!- Sie würden sich langweilenBounty (2007)
I'd hate to think you were bored.Es täte mir leid, wenn Sie sich langweilenCat Among the Pigeons (2008)
All wanting to shag you, Jimmy McLaren, and if there's a few stragglers who fancy a go on me, then so be it.Die alle mit dir in die Kiste wollen, Jimmy McLaren. Und falls ein paar Trödler sich langweilen und 'ne Runde mit mir drehen wollen dann sei's drum. Vampire Killers (2009)
The last thing Clark feels when he thinks about you is boredom.Ich kann mir nicht vorstellen, dass Clark sich langweilen könnte, wenn er an dich denkt. Warrior (2010)
They like me, I seduce them, at first it's great,Anfangs ist es genial, aber sie merken schnell, dass sie sich langweilenThe Clink of Ice (2010)
Do you know why?- Warum sie sich langweilenThe Clink of Ice (2010)
Those meetings are deadly at the best of times, and you know what they're like when they're bored.Diese Sitzungen sind bestenfalls todlangweilig. Du weißt, wie sie sind, wenn sie sich langweilenEpisode #1.6 (2010)
It'll be boring for Hasegawa without Jun-shik Kim I think Jun-shik Kim shouldn't be in the discussionOhne Jun-shik Kim wird Tatsuo Hasegawa sich langweilenMy Way (2011)
Yeah, but I got a deck of cards in my truck in case you get bored.Ja, aber ich habe Karten im Wagen, falls Sie sich langweilenMoments in the Woods (2011)
In addition, we will discuss all of his work.- Er ist Japaner. - Außerdem werden Sie sich langweilenMy Worst Nightmare (2011)
He'll get bored and want to come out and play.Er wird sich langweilen und zum Spielen rauskommen. Episode #2.3 (2011)
No, Gill, we know. So how come I just made on then?Sie werden sich langweilen und betteln, wiederkommen zu dürfen. Episode #1.3 (2011)
If you get bored, I'll be right here.- Ok. Falls Sie sich langweilen, ich bin hier. Bachelorette (2012)
Press will get bored and move on.Die Presse wird sich langweilen und ein anderes Thema finden. The Conversation (2012)
You nourish him, he'll get bored, end the game.Wenn Sie ihn füttern, wird er sich langweilen und das Spiel beenden. Child Predator (2012)
We have tiny and ridiculously few apples.30 Apfelbäume, die sich langweilen und verkümmerte Äpfel. In a Rush (2012)
Trust me. She's gonna find something more exciting to do -- get bored.Sie wird etwas Spannenderes finden, sich langweilenHits and Myths (2013)
I talk about myself incessantly till guys get bored and pass out.Ich rede unaufhörlich von mir, bis die Kerle sich langweilen und einschlafen. And the Extra Work (2013)
So many government folks sitting around looking to stay busy.Es gibt so viele Beamte, die sich langweilen in den Behörden. A Place to Fall (2015)
~ Bored? ~ Mm. How could one be bored?Wie könnte man sich langweilenChapter Four: All the Mirrors of the World (2015)
Besides, one can hardly be bored with people shooting at magicians every hour of the day.Außerdem: Wie soll man sich langweilen, wenn zu egal welcher Tageszeit auf Zauberer geschossen wird? Chapter Four: All the Mirrors of the World (2015)
Trust me, once he finds out that he has to work this case without me, he's gonna get bored, and he's gonna move on.Glaub mir, sobald er herausfindet, dass er den Fall ohne mich bearbeiten muss, wird er sich langweilen und damit aufhören. Castle, P.I. (2015)
I knew that cold snake would get bored.Ich wusste, die kalte Schlange wird sich langweilenMommy (2015)
I knew you would eventually get bored.Ich wusste, dass Sie sich langweilen würden. Battle Royale (2016)
Listen, Bobby, if you are bored out here, we can always invite you to a film we are screening a film in which I have wisely invested in next week.- Wenn Sie sich langweilen, laden wir Sie gern nächste Woche zum Screening eines Films ein. Café Society (2016)
I'd fight a hundred more wars for Galahdans to know boredom.Ich würde 100 Jahre kämpfen, damit die Galahdaner sich langweilen können. Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
It would be such a bummer if people were bored at this dance.Niemand soll sich langweilenI Lost My Poor Meatball (2017)
If you get bored, there's the cocktail bar.Wenn Sie sich langweilen, dort ist die Bar. Angel (1937)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich langweilenรู้สึกเบื่อ เช่น Heute langweile ich mich furchtbar. วันนี้ฉันเบื่อมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich langweilento feel bored; to be bored [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top