ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich benehmen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich benehmen-, *sich benehmen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
sich benehmen(vt) |benimmt sich, benahm sich, hat sich benommen| ประพฤติตน เช่น Bitte benehmen Sie sich vor den Kindern. ขอความกรุณาคุณช่วยประพฤติตนต่อหน้าเด็กๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I don't know how a woman is supposed to behave.Als Junggeselle, Sergeant, weiß ich nicht, wie Frauen sich benehmen. Arthur (1959)
You'd better tell the other girls to watch their language.Sag den anderen, sie sollen sich benehmen! Some Like It Hot (1959)
At all times, you are to see to it that they conduct themselves in a manner befitting a man wearing the uniform of the Fontainebleau!Sie haben dafür zu sorgen, dass sie sich benehmen. Und zwar so, wie es sich für Träger unserer Uniform gebührt. The Bellboy (1960)
People who are better than just animals.Menschen, die nicht wie Biester sich benehmen. Panic in Year Zero (1962)
And for that reason I should persuade my friends to behave so that they too will be allowed.Und meine Freunde sollen sich benehmen, um auch gehen zu können. The Way to Eden (1969)
What bothers you, Lieutenant, is you don't like to think of white men behaving like Indians.Was Ihnen Probleme macht, Lieutnant, ist der Gedanke, dass Weiße sich benehmen wie Indianer. Ulzana's Raid (1972)
Tell him if he wants to keep his shoes under your bed, he better straighten up.Wenn er seine Schuhe unter dein Bett stellen will, muss er sich benehmen. Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)
Don't you think this approach is inappropriate?Finden Sie die Art, wie Sie sich benehmen, nicht ungebührlich? Cop or Hood (1979)
I'm very sensible, and all these people, don't know how to behave in presence of an artist.Ich bin äußerst empfindlich, und all diese Leute wissen absolut nicht, wie sie sich benehmen sollen, dem Künstler gegenüber. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
You're possessed by the devil.Es ist teuflisch, wie Sie sich benehmen! - Ich hab einen Überwachungsauftrag, deshalb bin ich hier! The Troops & Troop-ettes (1982)
Chata also teaches at Florida College for the Arts.Nur wenn sie sich benehmen wie Polizisten. Whatever Works (1985)
We'll be fine if you stay on your side of the line.Es gibt keine Probleme, wenn Sie sich benehmen. Nothing in Common (1986)
Tell Giuliano to behave.Giuliano soll sich benehmen. The Sicilian (1987)
Now, this order is undated and unsigned... and it stays that way if you behave.Diese Anweisung ist noch nicht unterschrieben. Und sie bleibt es, falls Sie sich benehmen. The Couch Trip (1988)
I hope you'll behave.Ich hoffe, sie werden sich benehmen. Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
Yes, our agreement is that you and your friends will behave, and we stay out of your way.Wir waren uns einig, dass du und deine Freunde sich benehmen und wir uns raushalten. 13 Candles (1990)
- Jean, tell my sister to behave herself, or you'll get mad.- oder der Deal wird abgeblasen. - Jean, sag ihr, sie soll sich benehmen oder du wirst sehr böse. Episode #2.3 (1990)
I've said my piece. The boy cannot Come over here Unless He behaves himself.Ihr Sohn darf nicht mehr kommen, bis er sich benehmen kann. Dennis the Menace (1993)
You've got to share and care and just behave, right?Man muss sich regen und bewegen und sich benehmen. Shine (1996)
I thought Rio Ranki was a gentleman.- Ich dachte, - Rio Ranki kann sich benehmen. Swallowtail Butterfly (1996)
"it is my painful duty to tell you that your conduct is most reprehensible."Ihnen zu sagen, dass ich aufs schärfte verurteile, wie Sie sich benehmen." Episode #1.1 (1996)
Don't you see how foolish this is?Erkennen Sie nicht, wie töricht Sie sich benehmen? Intersections in Real Time (1997)
Kira said you can both come back in if you promise to behave.Kira sagt, Sie können wieder rein, wenn Sie sich benehmen. The Begotten (1997)
Tell Christian to behave himself.Sag Christian, er soll sich benehmen. Gia (1998)
It's your energy, the way you carry yourself.Es ist Ihre Energie, wie Sie sich benehmen. Being John Malkovich (1999)
I don't know much about how things work, about how... the other prisoners behave.Ich weiß nicht, wie es hier abläuft ... damit die anderen Gefangenen sich benehmen. The Truth and Nothing But... (1999)
What do we do with lapdogs who can't behave in the house?Was tun wir mit Schoßhündchen, die sich benehmen? My Mentor (2001)
How do you want him to act?Wie sollte er sich benehmen? 25th Hour (2002)
- He'll be good.Er wird sich benehmen. The Green Butchers (2003)
And the way you're acting, they'll be completely fucking justified.Und zurecht, so wie Sie sich benehmen. Crash (2004)
It's a real an eye-opener.Hier muss man sich benehmen. One Nite in Mongkok (2004)
So what do you want me to do?- Und was soll ich tun? - Sag ihm, er soll sich benehmen! Offtrack... Bedding (2004)
- Are you coming with us?Gut, aber er soll sich benehmen. Frozen Land (2005)
And the next time, you should behave yourself.Und das nächste Mal sollten Sie sich benehmen. Torrente 3: El protector (2005)
The aged women likewise.Den alten Frauen gebiete, dass sie sich benehmen, wie es der Heiligkeit gefällt. Under the Greenwood Tree (2005)
He better behave himself.Der muss sich benehmen. Free Jimmy (2006)
I don't understand why I am always the one who has to behave.Ich sehe nicht ein, warum immer ich es bin, die sich benehmen soll. Lobsters (2006)
You know this right here-- the whole damn school-- the way they carry themselves, it's training for the street.Wissen Sie, das hier, ... die ganze verdammte Schule, ... die Art, wie sie sich benehmen, ... das ist Übung für die Straße. Corner Boys (2006)
They both want out of here.Bis dahin werden sie sich benehmen. Flight (2006)
But this time I need to know that you'll behave.Aber diesmal muss ich wissen, ob Sie sich benehmen. A Tale of Two Cities (2006)
Don't you want to scream sometimes, having to bow and scrape and behave?Aber möchtest du manchmal nicht nur schreien, immer katzbuckeln und sich benehmen müssen? Human Nature (2007)
See if the cook'll fix him something. Will do, sir.Er muss sich benehmen. Finding Rin Tin Tin (2007)
He'sh your bosh, no reashon to put on airsh.Auch wenn er dien Chef ischt, kann er sich benehmen. Welcome to the Sticks (2008)
Every dog, your dog is waiting from us to teach him how to behave.Jeder Hund erwartet von uns, dass wir ihm zeigen, wie er sich benehmen soll. Dogtooth (2009)
Lisbon told us to go see Gina Russo. She told you to stay out of trouble.Sie hat gesagt, wir sollten zu Gina Russo gehen und Sie sollten sich benehmen. Red Sauce (2009)
Now remember. You need to behave.Vergessen Sie nicht, Sie müssen sich benehmen. Mother's Day (2010)
No, he will behave as a good boy.Ah, nein, ich glaube, er wird sich benehmen. Our Home (2010)
Now, Ted, do you need me to call the orderlies or can you behave?Also, Ted, muss ich die Pfleger rufen? Oder können Sie sich benehmen? Sam, Interrupted (2010)
You'll wear an ankle bracelet for six months and if you behave, you'll have it off in three.Sie werden sechs Monate lang einen Knöchelsender tragen und... wenn Sie sich benehmen, ist er in drei Monaten unten. NS (2010)
Only if they behave themselves.Nur, wenn sie sich benehmen. Zoo or False (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich verhalten; sich benehmen | sich verhaltend; sich benehmend | verhalten; benommen | er/sie verhält sich; er/sie benimmt sich | ich/er/sie verhielt sich; ich/er/sie benahm sich | er/sie hat/hatte sich verhalten; er/sie hat/hatte sich benommen | sich sonderbar verhalten; sich sonderbar benehmento behave (oneself) | behaving | behaved | he/she behaves | I/he/she behaved | he/she has/had behaved | to behave in a strange fashion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sich benehmen /ziçbəneːmən/
   to behave

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top