ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seufzen

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seufzen-, *seufzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seufzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seufzen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And ghosts walked sighing and wailing in the forest so people didn't dare enter after the sun had set.Und Gespenster spukten seufzend und klagend im Wald umher... so dass keiner ihn abends zu betreten wagte. The Magician (1958)
I can tell by the breathing.Das merke ich am SeufzenLet's Make Love (1960)
You hear the pitter-patter and rustle, soughing and sighing...Man hört das Getrappel und Geraschel, das Husten und Seufzen... Through a Glass Darkly (1961)
His adoring Romans sigh and remain content.Seine ihn anbetenden Römer seufzen und sind zufrieden. Cleopatra (1963)
[GROANING AND MUTTERING](SEUFZEN UND GEREDE) Sex and the Single Girl (1964)
[ALL SIGH](ALLE SEUFZENWall of Flames: Part 1 (1966)
(SIGHS)(SEUFzEN AUF) The Will to Live (1968)
You make me heave a sigh,Sie bringen mich zum Seufzen, Herdhitze. Porcile (1969)
Well ...Seufzen Emil i Lönneberga (1971)
Make me freeze, make me fry Make me sigh, make me cry~ Lasst mich frieren und brennen, Lasst mich seufzen und flennen ~ Man of La Mancha (1972)
and moaning and groaning...und Stöhnen und Seufzen... Lenny (1974)
Wings like children's voices sighing, Asking people whymacht der Menschen Ohren Angst, gleich KinderseufzenThe Blue Bird (1976)
[Both sighing][Beide seufzenHigh Anxiety (1977)
[BOTH SIGHING](BEIDE SEUFZENThe Innocents (1979)
[BOTH SIGH](BEIDE SEUFZENThe Pledge (1980)
I see you sigh in the midst of my joy.Muss ich Euch mitten in meiner Freude seufzen sehen? The Miser (1980)
I lift my glass to my mouth, I look at you, you... And I sigh.Ich hebe mein Glas zum Munde und blicke dich, dich... seufzend an. Endless Love (1981)
He starts to play his accordion, the women walk and sigh: "Vovchik!"Die Weiber seufzen, wenn er auf der Ziehharmonika spielt:, Ach, Wowtschik!" Family Relations (1982)
Why do you sigh like that all the time?- Warum seufzen Sie immer so? Fanny and Alexander (1982)
[BOTH SIGH](BEIDE SEUFZENThe Artful Dodger (1984)
[BOTH SIGH](BEIDE SEUFZENWeekend (1984)
WHAT'S GOING ON? IT'S TIME TO MEET THE REAL MICHEL.(Seufzen und Stöhnen) The Little Drummer Girl (1984)
Couldn't the perfume story have waited?(BEIDE SEUFZEN) Hätte das nicht noch warten können? A Relative Situation (1985)
[ALL SIGH](ALLE SEUFZENWe're Off to See the Wizard (1985)
[BOTH SIGH](BEIDE SEUFZENWelcome to America, Mr. Brand (1985)
I'm definitely not here.(SEUFZENThe Conversion (1985)
[SIGHING](SeufzenNational Lampoon's European Vacation (1985)
[BOTH SIGH](BEIDE SEUFZENAll the World's a Stage (1986)
[ALL SIGH](ALLE SEUFZENThree Little Spies (1986)
[BOTH SIGH](BEIDE SEUFZENUnfinished Business (1986)
(Othello voiceover) Your fair face, your sighing lips, ennobled my story with tears.(Othello Stimme) Euer schönes Antlitz, Eure seufzenden Lippen, veredelten meine Geschichte mit Tränen. Otello (1986)
But your lips sigh...Aber Eure Lippen seufzen... Otello (1986)
(sighs)(SeufzenMannequin (1987)
And a year goes by, until one morning... she stands sighing at her window... and who's this?Und 1 Jahr vergeht, bis sie eines Morgens seufzend am Fenster steht und wer ist das? The True Bride (1988)
[Sighing In Disgust]- (Empörtes SeufzenWillow (1988)
- Oh, and one more thing.(Seufzen) (Burns) Und noch was: Simpsons Roasting on an Open Fire (1989)
My life is worn away with sorrow.mein Leben schwindet hin. In Kummer und Seufzen meine Jahre. Laurin (1989)
You'll see, you'll feel better outside, you can't help it, you'll sigh with relief.Sie werden sehen, wenn Sie draußen sind, geht es Ihnen besser. Sie werden erleichtert seufzenThe Hairdresser's Husband (1990)
[GIRLS SIGH](Schaltet Musik aus, als Mädchen seufzenNo More Mr. Dumb Guy (1990)
-Me too. Jake.(sie seufzen und Türklingel läutet) The Object of Beauty (1991)
From a young woman's sigh... to an old man's sob.Vom Seufzen einer jungen Frau bis zum Schluchzen eines alten Mannes. Tous les matins du monde (1991)
Monsieur a moment ago you heard me sigh.Monsieur, vorhin habt Ihr mich seufzen hören. Tous les matins du monde (1991)
[SIGHS] It must be some sort of computer virus.(Seufzend) Das muss ein Computervirus sein. Sight Unseen (1991)
[GASPING](SeufzenJoey Goes Hollywood (1991)
[SIGHING](SeufzenJoey Goes Hollywood (1991)
[GROANING](SeufzenThe Hole-in-the-Wall Gang (1991)
(metallic sigh)(metallisches SeufzenAlien³ (1992)
[Both groan and sigh][Beide stöhnen und seufzenLethal Weapon 3 (1992)
[Sighing] Here it is.[Seufzend] Da. Maverick (1994)
[Sighing and muttering][Seufzen und murmeln] Assassins (1995)

German-Thai: Longdo Dictionary
seufzen(vi) |seufzte, hat geseufzt, über+A| ถอนหายใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seufzen {n}sigh [Add to Longdo]
(erleichtert) aufseufzen; aufatmento heave a sigh (of relief) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Seufzen /zɔiftsən/ 
   sigh

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top