ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-assertion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-assertion-, *self-assertion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-assertion(n) การยืนยันในความคิดตน, See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน, Syn. assertiveness, egotism, insolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-assertion (n) sˈɛlf-əsˈɜːʳʃən (s e1 l f - @ s @@1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己主張[じこしゅちょう, jikoshuchou] (n) self-assertion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-assertion \Self`-as*ser"tion\, n.
   The act of asserting one's self, or one's own rights or
   claims; the quality of being self-asserting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-assertion
   n 1: the act of putting forth your own opinions in a boastful or
      inconsiderate manner that implies you feel superior to
      others
   2: the act of asserting yourself in an aggressive manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top