Search result for

seaming

(207 entries)
(0.0877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaming-, *seaming*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seaming มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seaming*)
English-Thai: Longdo Dictionary
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seamlesslyอย่างแนบเนียน อย่างไร้รอยตะเข็บ อย่างไร้ร่องรอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seam    [N] ตะเข็บ, See also: รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ, Syn. joint, stitching, suture
seam    [N] ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา), See also: แนวชั้นหิน, Syn. layer, lode, stringer, vein
seam    [VT] เย็บตะเข็บ, See also: เชื่อมต่อกันด้วยตะเข็บ, เชื่อมต่อ, Syn. stitch, sew
seam    [VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นแนว, ทำให้เป็นรอยต่อ, Syn. line, wrinkle, ridge, furrow
seamy    [ADJ] ที่ไม่ราบรื่น, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. disappointing, sordid, unpleasant
seaman    [N] กะลาสี, See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ, Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner
seamer    [N] ผู้เย็บตะเข็บ
seam with    [PHRV] เย็บต่อกับ, See also: เชื่อมกับ
seaminess    [N] การเย็บตะเข็บ
seamanlike    [ADJ] เหมือนกะลาสี
seamanship    [N] ความสามารถด้านการเดินเรือ, See also: ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ, Syn. helmsmanship
seamstress    [N] ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง, See also: ช่างตัดเย็บผู้หญิง, Syn. needlewoman, sewer, seamster, dressmaker
seamy side of life    [IDM] ช่วงที่ยากลำบากของชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seamตะเข็บ, รอยต่อ, แนวต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seamชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seam weldingการเชื่อมตะเข็บ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
seamless tubeท่อไร้ตะเข็บ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
seamountภูเขาใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scarfing torch; de-seaming blowpipeคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
step-by-step seam weldingการเชื่อมตะเข็บเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coal bed; coal seamชั้นถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal seam; coal bedชั้นถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
de-seamingการลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
de-seaming blowpipe; scarfing torchคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
edge seamชั้นถ่านหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vertical coal seamชั้นถ่านหินแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seamIn order to fix this mistake we'll have to tear out this seam.
seamThe public school system is coming apart at the seams.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี,ลูกเรือ,ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล,พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
seamanship(ซี'เมินชิพ) n. การเดินเรือทะเล,ความสามารถในการเดินเรือ
seamarkn. วัตถุที่เป็นเครื่องหมายการเดินเรือทะเลเช่นทุ่นลอย/ประภาคาร/เส้นน้ำ
seamstress(ซีม'สฺเทรส) n. หญิงเย็บผ้า
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
unseam(อันซีม') vt. เอาตะเข็บออก,ฉีกออก,รื้อออก,แยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
seam(n) รอยต่อ,ตะเข็บ,ชั้น,ชายผ้า,รอยเย็บ
seam(vt) เชื่อมต่อ,เย็บติด,เย็บตะเข็บ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
seamless(adj) ไม่มีรอยต่อ,ไม่มีตะเข็บ,ไม่มีรอยเย็บ
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเย็บ    [N] sewer, See also: needlewoman, seamer, seamstress, Syn. ช่างเย็บผ้า, Count unit: คน
เข้าถ้ำ    [N] double seam, Example: การเย็บตะเข็บแบบเข้าถ้ำต้องใช้ฝีมือประณีตมาก, Thai definition: ชื่อตะเข็บเย็บผ้าชนิดหนึ่ง เย็บซ่อนตะเข็บไว้ข้างใน
ตะเข็บ    [N] seam, See also: stitch, Example: ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก, Thai definition: แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน
นาวิก    [N] sailor, See also: mariner, seaman, Syn. คนเรือ, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นาวิน    [N] marine, See also: seaman, mariner, Syn. คนเรือ, Thai definition: ทหารเรือที่ประจำการพลรบในกองทัพเรือ, Notes: (สันสกฤต)
ด้น    [V] run a seam, See also: run a seam by hand, make through stitches, Syn. ด้นปล่อย, เย็บด้น, Ant. เลาะ, Example: ช่วยด้นตะเข็บผ้าให้ที
ด้น    [V] run a seam, See also: run a seam by hand, make through stitches, Syn. ด้นปล่อย, เย็บด้น, Example: ช่วยด้นตะเข็บผ้าให้ที
กะลาสี    [N] sailor, See also: crew, seaman, Syn. ลูกเรือ, Example: เมื่อเรือรบมาถึงฝั่งพวกกะลาสีพากันกระโดดขึ้นท่าอย่างเบิกบาน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   FR: couture [f] ; point de couture [m]
ทหารเรือ[n. exp.] (thahān reūa) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy   FR: marin [m] ; officier de marine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAM    S IY1 M
SEAMY    S IY1 M IY0
SEAMS    S IY1 M Z
SEAMAN    S IY1 M AH0 N
SEAMUS    SH EY1 M AH0 S
SEAMEN    S IY1 M AH0 N
SEAMON    S IY1 M AH0 N
SEAMONS    S IY1 M AH0 N Z
NAUSEAM    N AW1 Z IY2 M
SEAMANS    S IY1 M AH0 N Z
SEAMLESS    S IY1 M L AH0 S
SEAMEN'S    S IY1 M AH0 N Z
SEAMSTER    S IY1 M S T ER0
SEAMAN'S    S IY1 M AH0 N Z
SEAMSTRESS    S IY1 M S T R AH0 S
SEAMLESSLY    S IY1 M L AH0 S L IY0
SEAMSTRESSES    S IY1 M S T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seam    (v) (s ii1 m)
seams    (v) (s ii1 m z)
seamy    (j) (s ii1 m ii)
Seamus    (n) (sh ei1 m @ s)
seaman    (n) (s ii1 m @ n)
seamed    (v) (s ii1 m d)
seamen    (n) (s ii1 m @ n)
seamier    (j) (s ii1 m i@ r)
seaming    (v) (s ii1 m i ng)
seamiest    (j) (s ii1 m i i s t)
seamless    (j) (s ii1 m l @ s)
coal-seam    (n) - (k ou1 l - s ii m)
ad nauseam    (a) - (a2 d - n oo1 z i a m)
coal-seams    (n) - (k ou1 l - s ii m z)
seamanlike    (j) (s ii1 m @ n l ai k)
seamanship    (n) (s ii1 m @ n sh i p)
seamstress    (n) (s ii1 m s t r i s)
seamstresses    (n) (s ii1 m s t r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenfuge {f}highway seam [Add to Longdo]
VollmatroseAB : able-bodies seaman [Add to Longdo]
LeichtmatroseOS : ordinary seaman [Add to Longdo]
Flöz {n}; Schicht {f}; Nutzschicht {f}seam [Add to Longdo]
Fuge {f}; Falz {m}; Sprung {m}seam [Add to Longdo]
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage [Add to Longdo]
Innennaht {f}inseam [Add to Longdo]
Längsnaht {f}longitudinal seam [Add to Longdo]
Matrose {m}; Seefahrer {m}sailor; seaman [Add to Longdo]
Näherin {f}; Weißnäherin {f} | Näherinnen {pl}; Weißnäherinnen {pl}seamstress | seamstresses [Add to Longdo]
Naht {f}; Saum {m} | Nähte {pl} | aus den Nähten platzenseam | seams | to burst at the seams [Add to Longdo]
Nahtschweißen {n}seam welding [Add to Longdo]
Nahtzugabe {f}seam allowance [Add to Longdo]
Narbe {f}seam [Add to Longdo]
Presseamt {n}public relation office [Add to Longdo]
Rand (eines Gefäßes)seam [Add to Longdo]
Runzel {f}seam [Add to Longdo]
Schweißnaht {f}welded joint; weldseam [Add to Longdo]
durch eine Schweißnaht verbindento seam [Add to Longdo]
Schweißnahtprüfung {f}weld seam testing [Add to Longdo]
Seamount {m}; Unterwasserberg {m}seamount [Add to Longdo]
Seemann {m} | Seeleute {pl}seaman; sailor | seamen; sailors [Add to Longdo]
Seemannskunst {f}; Seemannschaft {f} | Seemannskünste {pl}seamanship | seamanships [Add to Longdo]
Stehfalz {m}standing seam [Add to Longdo]
Steppnaht {f}quilting seam [Add to Longdo]
Verrufenheit {f}infamy; seaminess [Add to Longdo]
falzento seam [Add to Longdo]
gesäumtseamy [Add to Longdo]
makellos {adj}seamless [Add to Longdo]
nahtlos {adj}seamless [Add to Longdo]
säumento seam [Add to Longdo]
schrammen; zerschrammen; durchfurchento seam [Add to Longdo]
seemännischseamanlike [Add to Longdo]
seemännisch {adv}seamanly [Add to Longdo]
zusammennähento seam up; to seam together [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
シームレス[, shi-muresu] (n) seamless; (P) [Add to Longdo]
フォーシーム[, fo-shi-mu] (n) four-seam fastball (baseball) [Add to Longdo]
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman [Add to Longdo]
海員組合[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union [Add to Longdo]
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate [Add to Longdo]
海士[かいし, kaishi] (n) seaman [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
継ぎ目;継目[つぎめ, tsugime] (n) joint; seam; joining point [Add to Longdo]
継ぎ目なし;継目なし[つぎめなし, tsugimenashi] (n) {comp} seamless [Add to Longdo]
股下[またした, matashita] (n) length of the legs; inseam [Add to Longdo]
航海術[こうかいじゅつ, koukaijutsu] (n) seamanship; (the art of) navigation [Add to Longdo]
合わせ目;合せ目[あわせめ, awaseme] (n) joint; seam [Add to Longdo]
裁縫師[さいほうし, saihoushi] (n) tailor; seamstress; dressmaker; clothier [Add to Longdo]
糸印[いとじるし, itojirushi] (n) thread to make seams conspicuous [Add to Longdo]
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy) [Add to Longdo]
針の目[はりのめ, harinome] (n) (1) (See 針目) seam; stitch; (2) (See 針の穴) eye of a needle [Add to Longdo]
針子[はりこ, hariko] (n) (See お針子) seamstress [Add to Longdo]
針目[はりめ, harime] (n) seam; stitch [Add to Longdo]
水夫;水手;水主[すいふ(水夫);かこ(水夫;水手);すいしゅ(水手;水主), suifu ( suifu ); kako ( suifu ; mizu te ); suishu ( mizu te ; mizu shu )] (n) sailor; seaman [Add to Longdo]
石炭の層[せきたんのそう, sekitannosou] (n) coal seam; coal bed [Add to Longdo]
接ぎ目[はぎめ, hagime] (n) seam; joint [Add to Longdo]
千歳飴[ちとせあめ, chitoseame] (n) red and white candy stick sold at children's festivals [Add to Longdo]
船員保険[せんいんほけん, sen'inhoken] (n) seamen's insurance [Add to Longdo]
船乗り[ふなのり, funanori] (n) (1) getting on board; (2) sailor; seaman [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) {math} sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor [Add to Longdo]
袖付;袖付け[そでつけ, sodetsuke] (n) attaching a sleeve to the body of a shirt; sleeve seam [Add to Longdo]
袋縫い[ふくろぬい, fukuronui] (n,vs) French seam [Add to Longdo]
炭層[たんそう, tansou] (n) coal seam; coal bed [Add to Longdo]
端ミシン[たんミシン, tan mishin] (n,vs) machined edge; edge-stitched seam [Add to Longdo]
綻び[ほころび, hokorobi] (n) open seam; seam that has come apart; tear [Add to Longdo]
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P) [Add to Longdo]
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes) [Add to Longdo]
綴じ目[とじめ, tojime] (n) seam [Add to Longdo]
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P) [Add to Longdo]
背縫い[せぬい, senui] (n) back seam [Add to Longdo]
板目[いため, itame] (n) seam of joined boards; woodgrain [Add to Longdo]
縫い代[ぬいしろ, nuishiro] (n) margin for a seam; seam allowance [Add to Longdo]
縫い代のしまつ[ぬいしろのしまつ, nuishironoshimatsu] (exp) inside stitched edge of inverted seam; rough stitch [Add to Longdo]
縫い代を割る[ぬいしろをわる, nuishirowowaru] (exp,v5r) to stop an inside seam rolling about; to press open a seam (and open the left and right sides out) [Add to Longdo]
縫い目(P);縫目(P)[ぬいめ, nuime] (n) seam; stitch; suture; (P) [Add to Longdo]
縫工[ほうこう, houkou] (n) tailor; seamstress [Add to Longdo]
縫合[ほうごう, hougou] (n,vs) seam; suture; stitch [Add to Longdo]
[ゆき, yuki] (n) distance from the seam in the back of a kimono to the end of the sleeve [Add to Longdo]
閂止め;閂どめ[かんぬきどめ, kannukidome] (n) reinforcing "bolt" stitch across the bottom of a seam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合缝[hé fèng, ㄏㄜˊ ㄈㄥˋ, / ] to form a seam; to join up [Add to Longdo]
折缝[zhé féng, ㄓㄜˊ ㄈㄥˊ, / ] a welt seam (doubled over and sewed again from topside) [Add to Longdo]
接缝[jiē fèng, ㄐㄧㄝ ㄈㄥˋ, / ] seam [Add to Longdo]
搭缝[dā fèng, ㄉㄚ ㄈㄥˋ, / ] overlaid seam [Add to Longdo]
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, ] mariner; sailor; seaman [Add to Longdo]
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿 / 沿] tape seam (in dressmaking); tape trim [Add to Longdo]
无缝[wú fèng, ˊ ㄈㄥˋ, / ] seamless [Add to Longdo]
无缝连接[wú fèng lián jiē, ˊ ㄈㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] seamless connection [Add to Longdo]
煤层[méi céng, ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ, / ] a coal bed; a coal seam [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] jade ornament in the seams of cap [Add to Longdo]
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, / ] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to burst open; to split at the seam [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] seam [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] seam; crack; narrow slit [Add to Longdo]
缝针迹[féng zhēn jì, ㄈㄥˊ ㄓㄣ ㄐㄧˋ, / ] seam [Add to Longdo]
[chǎ, ㄔㄚˇ, ] open seam of a garment; shorts; panties [Add to Longdo]
[kèn, ㄎㄣˋ, ] s seam in a garment [Add to Longdo]
开拓[kāi tuò, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ, / ] to break new ground (for agriculture); to open up (a new seam); to develop (border regions); fig. to open up (new horizons) [Add to Longdo]
开矿[kāi kuàng, ㄎㄞ ㄎㄨㄤˋ, / ] to mine; to open a seam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, v. t. [imp. & p. p. {Seamed}; p. pr. & vb. n.
   {Seaming}.]
   1. To form a seam upon or of; to join by sewing together; to
    unite.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with something resembling a seam; to line; to
    scar.
    [1913 Webster]
 
       Seamed o'er with wounds which his own saber gave.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make the appearance of a seam in, as in knitting a
    stocking; hence, to knit with a certain stitch, like that
    in such knitting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seaming \Seam"ing\, n.
   1. The act or process of forming a seam or joint.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fishing) The cord or rope at the margin of a seine, to
    which the meshes of the net are attached.
    [1913 Webster]
 
   {Seaming machine}, a machine for uniting the edges of
    sheet-metal plates by bending them and pinching them
    together.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top