ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scroll

S K R OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scroll-, *scroll*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scroll(n) ม้วนหนังสือที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณ (ทำจากหนัง/กระดาษ), Syn. parchment
scroll(n) รายการ, See also: รายชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scroll(สโครล) n. ม้วนกระดาษหรือหนัง (โดยเฉพาะที่มีคำจารึก) , รายกาย, สมุดรายชื่อ, บัญชีหางว่าว, สิ่งที่เป็นรูปขดม้วน, ส่วนที่เป็นปลายขดม้วน, หัวรูปขดม้วน, ลายขดม้วน
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
scroll lock keyแป้นตรึงหน้าจอเป็นแป้นแป้นหนึ่ง มีคำว่า scroll lock อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้แล้ว จะทำให้ไม่สามารถเลื่อนจอภาพขึ้นลงได้ อย่างไรก็ตาม บางทีก็ขึ้นกับโปรแกรมที่ใช้ว่าจะกำหนดให้แป้นนี้ทำงานอะไร บางทีก็ ไม่เกี่ยวกับการเลื่อนจอภาพเลย
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
scroll(n) บัญชีหางว่าว, ม้วนกระดาษ, สมุดรายชื่อ, รายการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scroll barแถบเลื่อนหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scroll barแถบเลื่อนหน้าจอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scroll compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบก้นหอย, คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Scroll Lock keyแป้นตรึงหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Scroll Lock keyแป้นตรึงหน้าจอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scrolls, Thaiสมุดไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Your scroll must have a typo. That can't be.ไม่ บันทึกนี่มันควรจะมีข้อความบอกไว้นะ ถึงจะถูกต้อง Mulan 2: The Final War (2004)
This is the scroll of the Buddhist Palm. It's priceless.นี่เป็นคัมภีร์ฝ่ามือเทวดาได้มาจากวัดเส้าหลิน Kung Fu Hustle (2004)
World peace is in your hands. Here's the scroll of the Buddhist Palm.หน้าที่ป้องกันชาวโลกต้องพึ่งเจ้าแล้ว อามีคัมภีร์ฝ่ามือเทวดา Kung Fu Hustle (2004)
Scroll down.เลื่อนลง Æon Flux (2005)
And this.... this is a swordmanship scroll that I studied when I was a Palace Guard.และนี่... คือคัมภีร์ดาบ ข้าเรียนตอนที่ข้าเป็นองครักษ์ในวัง Episode #1.8 (2006)
- I am reading the scroll on swordsmanship. - Put that aside.ข้ากำลังอ่านคัมภีร์ดาบอยู่ครับ วางไว้ข้างๆ ก่อน Episode #1.8 (2006)
You took the scroll out before it broke!คุณแอบเอาม้วนลิขิตออกมาก่อนแก้วจะแตก The Da Vinci Code (2006)
The eagle's holding a scroll instead of olive branches.ดูนี่ นกอินทรีถือม้วนสาร ไม่ใช่กิ่งโอลีฟ National Treasure: Book of Secrets (2007)
He was a student. The first ever to master the thousand scrolls of kung fu.เขาเป็นนักเรียนวิทยายุทธ์ ที่มีทักษะดีมาก Kung Fu Panda (2008)
He tried to take the scroll by force.พยายามจะแย่งคัมภีร์ Kung Fu Panda (2008)
That scroll is mine!คัมภีร์เป็นของข้า Kung Fu Panda (2008)
Dragon Warrior has taken the scroll halfway across China by now.ป่านนี้นักรบมังกรเอาคัมภีร์ข้ามประเทศจีนไปครึ่งทางแล้ว Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท้าสิงห์[thāosing] (v) EN: design or scroll representing lion' s feet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCROLL S K R OW1 L
SCROLLS S K R OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scroll (n) skrˈoul (s k r ou1 l)
scrolls (n) skrˈoulz (s k r ou1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷轴[juàn zhóu, ㄐㄩㄢˋ ㄓㄡˊ,   /  ] scroll; book; reel #30,392 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilddurchlaufmodus { m }scroll mode [Add to Longdo]
Schnörkel { m } | mit Schnörkeln verziertscroll | scrolled [Add to Longdo]
Scrollbar { m }; Rollbalken { m }; Bildlaufleiste { f } [ comp. ]scrollbar [Add to Longdo]
Scrollingfunktion { f } [ comp. ]scrolling function [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふく, fuku] (n) (1) scroll; (suf, ctr) (2) (also ぶく, ぷく) counter for scrolls #1,598 [Add to Longdo]
絵巻[えまき, emaki] (n) picture scroll; (P) #13,515 [Add to Longdo]
スクロール[sukuro-ru] (n, vs) scroll #14,537 [Add to Longdo]
オートスクロール[o-tosukuro-ru] (n) { comp } auto scroll [Add to Longdo]
スクローリング[sukuro-ringu] (n) { comp } scrolling [Add to Longdo]
スクロールダウン[sukuro-rudaun] (n, vs) { comp } scroll down [Add to Longdo]
スクロールバー[sukuro-ruba-] (n) { comp } scroll bar [Add to Longdo]
スクロールバースライダ[sukuro-ruba-suraida] (n) { comp } scroll bar slider [Add to Longdo]
スムーズスクロール[sumu-zusukuro-ru] (n) { comp } smooth scroll [Add to Longdo]
ソフトウェアスクロール[sofutoueasukuro-ru] (n) { comp } software scroll [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクローリング[すくろーりんぐ, sukuro-ringu] scrolling [Add to Longdo]
スクロール[すくろーる, sukuro-ru] scroll (vs) [Add to Longdo]
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar [Add to Longdo]
視野移動[しやいどう, shiyaidou] scrolling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scroll \Scroll\, n. [A dim. of OE. scroue, scrowe (whence E.
   escrow), OF. escroe, escroue, F. ['e]crou entry in the jail
   book, LL. scroa scroll, probably of Teutonic origin; cf. OD.
   schroode a strip, shred, slip of paper, akin to E. shred. Cf.
   {Shred}, {Escrow}.]
   1. A roll of paper or parchment; a writing formed into a
    roll; a schedule; a list.
    [1913 Webster]
 
       The heavens shall be rolled together as a scroll.
                          --Isa. xxxiv.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       Here is the scroll of every man's name. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) An ornament formed of undulations giving off
    spirals or sprays, usually suggestive of plant form. Roman
    architectural ornament is largely of some scroll pattern.
    [1913 Webster]
 
   3. A mark or flourish added to a person's signature, intended
    to represent a seal, and in some States allowed as a
    substitute for a seal. [U.S.] --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) Same as {Skew surface}. See under {Skew}.
    [1913 Webster]
 
   {Linen scroll} (Arch.) See under {Linen}.
 
   {Scroll chuck} (Mach.), an adjustable chuck, applicable to a
    lathe spindle, for centering and holding work, in which
    the jaws are adjusted and tightened simultaneously by
    turning a disk having in its face a spiral groove which is
    entered by teeth on the backs of the jaws.
 
   {Scroll saw}. See under {Saw}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rule \Rule\, n.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: regulation; law; precept; maxim; guide; canon; order;
     method; direction; control; government; sway; empire.
     [1913 Webster] Rule \Rule\, v. t. [imp. & p. p. {Ruled};
   p. pr. & vb. n. {Ruling}.] [Cf. OF. riuler, ruiler, L.
   regulare. See {Rule}, n., and cf. {Regulate}.]
   1. To control the will and actions of; to exercise authority
    or dominion over; to govern; to manage. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bishop then must be blameless; . . . one that
       ruleth well his own house, having his children in
       subjection.              --1 Tim. iii.
                          2, 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To control or direct by influence, counsel, or persuasion;
    to guide; -- used chiefly in the passive.
    [1913 Webster]
 
       I think she will be ruled
       In all respects by me.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish or settle by, or as by, a rule; to fix by
    universal or general consent, or by common practice.
    [1913 Webster]
 
       That's are ruled case with the schoolmen.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To require or command by rule; to give as a
    direction or order of court.
    [1913 Webster]
 
   5. To mark with lines made with a pen, pencil, etc., guided
    by a rule or ruler; to print or mark with lines by means
    of a rule or other contrivance effecting a similar result;
    as, to rule a sheet of paper of a blank book.
    [1913 Webster]
 
   {Ruled surface} (Geom.), any surface that may be described by
    a straight line moving according to a given law; -- called
    also a {scroll}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scroll
   n 1: a round shape formed by a series of concentric circles (as
      formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl},
      {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}]
   2: a document that can be rolled up (as for storage) [syn:
     {scroll}, {roll}]
   v 1: move through text or graphics in order to display parts
      that do not fit on the screen; "Scroll down to see the
      entire text"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top