ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scheiden

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scheiden-, *scheiden*
German-Thai: Longdo Dictionary
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกสิ่งใดออกจากสิ่งใด เช่น In diesem Versuch wird Silber von Kupfer geschieden. ในการทดลองนี้เงินถูกแยกออกจากทองแดง, See also: S. trennen,
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกทาง, ทอดทิ้ง, หย่าร้าง เช่น Meine Eltern sind geschieden. = Meine Eltern haben sich scheiden lassen. พ่อแม่ของฉันหย่ากัน
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
entscheidend(adj) เป็นตัวตัดสิน เช่น Das Tor ist entscheidend. การยิงฟุตบอลประตูนี้เป็นตัวตัดสินเกมส์นี้
entscheidend(adj) อย่างมาก, See also: sehr stark, massiv
unterscheiden(vt) |unterschied, hat unterschieden| แยกความแตกต่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidenausfluss {m}; Ausfluss {m}vaginal discharge [Add to Longdo]
scheiden | scheidend | geschiedento separate | separating | separated [Add to Longdo]
scheidento divide [Add to Longdo]
scheiden; sich trennen; weggehen (von) | scheidend | geschieden | er/sie scheidet | ich/er/sie schied | er/sie ist/war geschiedento part; to depart (from; with) | parting | parted | he/she parts | I/he/she parted | he/she has/had parted [Add to Longdo]
scheidendparting; closing [Add to Longdo]
Scheiden tut weh.Parting is such sweet sorrow. [fig.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 scheiden /ʃaidən/
  dissolve; divorce; to divide; to separate

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Scheiden /ʃaidən/ 
  scabbards; vaginae; vaginas

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 scheiden /sxɛi˘dən/
  1. divide; separate
  2. disintegrate; divide; separate
  3. breakup; separate
  4. separate
  5. getadivorce
  6. getadivorce; getdivorced

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top