ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scabby

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scabby-, *scabby*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scabby(adj) ตกสะเก็ด, See also: เป็นสะเก็ด, Syn. flaky, scaly, scurfy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scabby(สแคบ'บี) adj. เป็นสะเก็ดแผล, ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล, เป็นหิด., See also: scabbily adv. scabbiness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then you nuke it, and the cheese gets all scabby on top, and it's like-- it's like you're eating a scab.และจากนั้นคุณเอามันเข้าอุ่นในเตาไมโครเวฟ" "ชีสทั้งหมดมันจะเยื้อมอยู่ตรงข้างบน และมันเหมือนกับ เหมือนกับ... คุณกำลังกินน้ำเหลืองที่ไหลเยื้อม Buyout (2012)
To whom? A bunch of scabby Arizona tweakers?กับใครล่ะ ไอ้กลุ่มพรรคพวกขี้เรื้อน ขี้ยากระจอกแห่งอาริโซน่างั้นเหรอ Buried (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scabby (j) skˈæbiː (s k a1 b ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scabby \Scab"by\, a. [Compar. {Scabbier}; superl. {Scabbiest}.]
   1. Affected with scabs; full of scabs.
    [1913 Webster]
 
   2. Diseased with the scab, or mange; mangy. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scabby
   adj 1: covered with scabs

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top