ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanitary napkin

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanitary napkin-, *sanitary napkin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanitary napkin[N] ผ้าอนามัย, Syn. sanitary pad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanitary napkinn. ผ้าอนามัยของสตรีมีประจำเดือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sanitary napkinsผ้าอนามัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sanitary napkinWhere are the sanitary napkins?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเตี่ยว[N] sanitary napkin, See also: sanitary pad, sanitary towel, Example: ชาวบ้านบางคนก็ยังมั่นคงอยู่กับจารีตเก่าด้วยการนุ่งผ้าเตี่ยวหรือโสร่งคาดผ้าขะม้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าขัดหนอกผู้หญิงสำหรับซับระดูหรืออยู่กระดานไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
サニタリーナプキン[, sanitari-napukin] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]
ナプキン[, napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P) [Add to Longdo]
月経帯[げっけいたい, gekkeitai] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanitary napkin
   n 1: a disposable absorbent pad (trade name Kotex); worn to
      absorb menstrual flow [syn: {sanitary napkin}, {sanitary
      towel}, {Kotex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top