ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanft

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanft-, *sanft*
German-Thai: Longdo Dictionary
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sanftheit {f}; Weichheit {f}silkiness [Add to Longdo]
Sanftmut {m}meekness [Add to Longdo]
Sanftmut {m}sweet temper [Add to Longdo]
sanfter, leichter Todeuthanasia [Add to Longdo]
sanfter Winkgentle reminder [Add to Longdo]
sanftbland [Add to Longdo]
sanft {adv}blandly [Add to Longdo]
sanft; sanftmütig {adj} | sanfter; sanftmütiger | am sanftesten; am sanftmütigstengentle | more gentle | most gentle [Add to Longdo]
sanft; mild; friedlich; gelassen; gemütlich; seelenruhig {adj}placid [Add to Longdo]
sanft {adv}placidly [Add to Longdo]
sanftsuave [Add to Longdo]
sanft {adv}suavely [Add to Longdo]
sanftmütigmeek [Add to Longdo]
sanftmütig {adv}meekly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sanft /zanft/
   bland; blandly; gentle; gently; mild; mildly; placid; placidly; soft; suave

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top