ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanative

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanative-, *sanative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanative[ADJ] ซึ่งมีอำนาจในการรักษา, See also: เกี่ยวกับการพักฟื้นทั้งทางกายและทางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanative-ช่วยรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanative \San"a*tive\, a. [LL. sanativus.]
   Having the power to cure or heal; healing; tending to heal;
   sanatory. -- {San"a*tive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanative
   adj 1: tending to cure or restore to health; "curative powers of
       herbal remedies"; "her gentle healing hand"; "remedial
       surgery"; "a sanative environment of mountains and fresh
       air"; "a therapeutic agent"; "therapeutic diets" [syn:
       {curative}, {healing(p)}, {alterative}, {remedial},
       {sanative}, {therapeutic}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sanative

 


  

 
sanative
 • ซึ่งมีอำนาจในการรักษา: เกี่ยวกับการพักฟื้นทั้งทางกายและทางใจ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top