ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saladin

S AE1 L AH0 D IH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saladin-, *saladin*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Living between Saladin and the King we try.เราสามารถอยู่ร่วมกัน. พยายามอยู่ร่วมกันของ ซาลาดิน และ กษัตริย์. Kingdom of Heaven (2005)
The King has made a peace with Saladin these past six years, he holds Jerusalem as a place for prayer for all faiths.กษัตริย์ได้สงบศึกกับซาลาดินมา6ปีแล้ว, พระองค์ให้เยรูซาเล็มเป็นที่สวดมนต์ สำหรับนักแสวงบุญทุกคน. Kingdom of Heaven (2005)
Saladin inserts a word that you'll fight to breach the peace. - That you had calls.ซาลาดินประกาศว่า การต่อสู้ของท่านจะทำให้เกิดสงคราม. Kingdom of Heaven (2005)
But with Saladin and the King, between them.แต่กับซาลาดินและกษัตริย์, ระหว่างพวกเขา. Kingdom of Heaven (2005)
Reynald with the Templars have broken the King's bet of peace. Saladin will come into this kingdom!เรโนลด์กับพวกเทมปร้า ได้ทำลายข้อตกลงสันติภาพของกษัตริย์. Kingdom of Heaven (2005)
Saladin has crossed the Jordan with 200,000 men.ซาลาดินเคลื่อนพลข้ามจอร์แดน พร้อมทหาร 200,000 คน. Kingdom of Heaven (2005)
Saladin will certainly come behind them.ชาวบ้านพวกนี้ไม่ปลอดภัยของกำแพงนี่. Kingdom of Heaven (2005)
Tell my lord Saladin that Jerusalem has come.รายงาน ใต้เท้า ซาลาดิน พวกเยรูซาเล็มกำลังมา. Kingdom of Heaven (2005)
Saladin haluaa sinut liikkelle.ซาลาฮุดดินต้องการให้ท่านออกไป. Kingdom of Heaven (2005)
Kun Saladin on valmis Guyn kanssa, hän tulee tänne.เมื่อซาลาดินจัดการกีย์เสร็จแล้ว, เขาจะต้องมา. Kingdom of Heaven (2005)
Kun Saladin tulee, - emme pysty puolustautumaan.เมื่อซาลาฮุดดินมา, เราไม่มีทางสู้. Kingdom of Heaven (2005)
Niitä saattaa olla sata jäljellä. Saladin ei tunne armoa.- มันอาจเป็นแบบนี้อีก 100วัน. Kingdom of Heaven (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALADIN S AE1 L AH0 D IH0 N
SALADINO S AA0 L AA0 D IY1 N OW0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Saladin
   n 1: sultan of Syria and Egypt; reconquered Jerusalem from the
      Christians in 1187 but was defeated by Richard Coeur de
      Lion in 1191 (1137-1193) [syn: {Saladin}, {Salah-ad-Din
      Yusuf ibn-Ayyub}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top