Search result for

rubbered

(273 entries)
(0.2194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubbered-, *rubbered*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rubbered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rubbered*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chloroprene rubber (n ) ยางคลอโรพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เป็นยางที่มีขั้วเนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
rubbery (adj ) คล้ายยาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubber    [N] ยาง, See also: ยางธรรมชาติ, ยางสังเคราะห์
rubber    [N] รองเท้าหุ้มกันน้ำ, Syn. waterproof overshoe
rubber    [N] ยางลบ
rubber    [N] ถุงยางอนามัย, See also: ถุงยาง, Syn. condom
rubber    [N] การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน
scrubber    [INT] คนขัด, See also: คนถู, ผู้ขัด, เครื่องขัด, เครื่องถู
rubberize    [VT] เคลือบด้วยยาง, See also: ชุบด้วยน้ำยาง
shrubbery    [N] ต้นไม้เตี้ย, See also: ไม้พุ่ม, Syn. shrubs, bushes, thick growth
rubberlike    [ADJ] เหมือนยาง
rubberneck    [N] คนชอบเหลียวมอง, Syn. rubbernecker
rubber band    [N] ยางรัด
India rubber    [N] ยางอินเดีย, See also: ยาง, Syn. rubber, natural rubber
rubber plant    [N] ต้นยาง
rubber stamp    [N] ตรายาง
rubber-stamp    [VT] ประทับตรายาง
rubbernecker    [N] คนชอบเหลียวมอง, Syn. rubberneck
money-grubber    [N] ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ, Syn. money-grabber

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubber solutionน้ำยาปะยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamp, rubberผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
silicone rubberยางซิลิโคน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Chlorinatedยางคลอริเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Venturi scrubberเครื่องเก็บอนุภาคชนิดเวนทูรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Women rubber industry workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]
Asphalt-rubberแอสฟัสต์-รับเบอร์ [TU Subject Heading]
Rubberยาง [TU Subject Heading]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Rubber chemistryเคมีของยาง [TU Subject Heading]
Rubber goodsผลิตภัณฑ์ยาง [TU Subject Heading]
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยาง [TU Subject Heading]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]
Rubber industry workersคนงานในอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]
Rubber machineryเครื่องจักรกลที่ใช้ทำยาง [TU Subject Heading]
Rubber plantation workersคนงานสวนยาง [TU Subject Heading]
Rubber plantsพืชตระกูลยาง [TU Subject Heading]
Rubber tappersคนกรีดยาง [TU Subject Heading]
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่น [TU Subject Heading]
Acrylic rubber or Polyacrylate rubber (ACM)ยาง ACM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ของอะ ไครเลต (acrylic ester) และมอนอเมอร์ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาคงรูป (cure site monomer) มีหลายเกรดขึ้นกับชนิดของอะไครเลตที่ใช้ในการสังเคราะห์ สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้สูงเพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อ เติมสารเสริมแรง เช่น เขม่าดำ ซิลิกา ยางชนิดนี้ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจน โอโซน และความร้อนได้เป็นอย่างดี ทนต่อน้ำมันส่วนใหญ่ได้ดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ทนต่อน้ำและสารเคมีต่างๆ ยางชนิดนี้นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทั้งความทนทานต่อความร้อนและ น้ำมัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางโอริง ปะเก็นท่อน้ำมัน วาวล์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Bound rubberยางส่วนที่ติดกับอนุภาคของสารตัวเติม (เช่น เขม่าดำ) ที่ไม่สามารถสกัดหรือละลายออกมาได้โดยใช้สารละลายที่ละลายยาง ถ้ามีปริมาณของยางบาวด์มาก แสดงว่ายางกับสารตัวเติมเกิดอันตรกิริยาต่อกันได้ดี [เทคโนโลยียาง]
Butadiene rubber or Polybutadieneยางบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากบิวทาไดอีนมอนอเมอร์ มีความยืดหยุ่นและสมบัติการกระเด้งกระดอนสูง มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการสึกกร่อนสูงมาก นอกจากนี้ยังมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดี ความร้อนสะสมขณะใช้งานต่ำจึงนิยมใช้ผสมกับยางธรรมชาติหรือยางเอสบีอาร์ในการ ผลิตดอกยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความทนต่อการสึกกร่อนสูง เช่น ยางพื้นรองเท้า ยางกันกระแทก เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Butyl Rubber or Isobutylene Isoprene Rubber: IIRยาง IIR เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากโคโพลิเมอร์ระหว่าง isobutylene กับ isoprene มีสมบัติทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากสารเคมี ความร้อน แสงแดด ได้เป็นอย่างดี มีค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีสมบัติเด่น คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการผลิตยางในรถยนต์ หรือเคลือบผนังด้านในของยางเรเดียล ใช้ทำถุงยางลมสำหรับอบยางล้อให้คงรูปในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น และเนื่องการมีค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่อุณหภูมิห้อง ทำให้ดูดซับพลังงานกลและการสั่นสะเทือนได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงเหมาะที่จะผลิตเป็นยางกันสะเทือนด้วย [เทคโนโลยียาง]
Chlorinated polyethylene rubberยางคลอริเนตพอลิเอทิลีนเป็นยางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิ ลีนและคลอรีน ยางชนิดนี้มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีน สมบัติโดยทั่วไปทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี มีการติดไฟต่ำ มีความเสถียรของสีสูงมาก ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วปานกลาง แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี นิยมใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อยางและชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chloroprene rubberยาง CR เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน มีทั้งประเภทที่ใช้งานทั่วไปและประเภทใช้งานพิเศษ เช่น ทำกาวยาง ยางใช้เคลือบ และวัสดุอุดรอยรั่ว เป็นต้น เนื่องจากโมเลกุลของยาง CR สามารถจัดเรียงตัวได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ยางชนิดนี้จึงสามารถตกผลึกได้เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ มีค่าความทนต่อแรงดึงสูง มีค่าความทนต่อการฉีกขาดและความต้านทานต่อการขัดถูสูง ยาง CR มีสมบัติทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี และทนต่อความร้อน แสงแดด และโอโซนได้ค่อนข้างดี และยังมีสมบัติการหน่วงไฟ จึงนิยมนำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานภายนอกอาคาร เช่น ยางขอบหน้าต่าง ยางรองคอสะพาน ยางปลอกสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Constant viscosity rubberยางธรรมชาติที่มีการเติมสารเคมี เช่น hydroxylamine ลงไปในน้ำยางก่อนที่จะเติมกรดเพื่อทำให้ยางจับตัว สารดังกล่าวจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่อัลดีไฮด์ ป้องกันไม่ให้เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของยางดิบที่เก็บไว้ก่อนนำมา ใช้แปรรูป ทำให้ค่าความหนืดคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา [เทคโนโลยียาง]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Cyclised or cyclized rubberยางไซไคลส์เป็นยางธรรมชาติที่ปรับสภาพโครงสร้างโมเลกุลยางให้มีสัดส่วน ของพันธะที่ไม่อิ่มตัวในโมเลกุลยางลดลง โดยการทำให้โมเลกุลของยางธรรมชาติเกิดการเชื่อมโยงกันเอง เป็นแบบวงแหวน (cyclize) ทำให้สมบัติของยางเปลี่ยนไป มีความแข็งแรงมากกว่าปกติ สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Deproteinised or Deproteinized natural rubberยางธรรมชาติที่เตรียมโดยการกำจัดโปรตีนที่มีอยู่ในยางธรรมชาติออกไป สามารถทำได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง วิธีที่นิยมใช้ในการกำจัดโปรตีน คือ การย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์ (proteolytic enzymes) เช่น เอนไซม์ปาเปอิน (papain) หรืออาจใช้ด่าง (alkaline hydrolysis) หรือใช้น้ำร้อนในการกำจัดโปรตีน [เทคโนโลยียาง]
Dry rubber contentปริมาณส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดในน้ำยาง ซึ่งได้จากการทำให้น้ำยางจับตัวด้วยกรดแอซิติก ภายใต้การควบคุมสภาพการจับตัวอย่างแน่นอน เป็นค่าบ่งชี้ปริมาณของเนื้อยางจริงๆ ซึ่งมีความสำคัญในการซื้อขาย การนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การออกสูตรส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ [เทคโนโลยียาง]
Epoxidised or Epoxidized natural rubberยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์เป็นยางที่ได้จากการเติมออกซิเจนเข้าไปใน โมเลกุลของยางตรงบริเวณพันธะคู่เกิดเป็นวงแหวนอิพ็อกไซด์โดยผ่านปฏิกิริยาอิ พ็อกซิเดชัน (Epoxidation) โดยมีระดับของการเกิดอิพ็อกซิเดชันตั้งแต่ร้อยละ 10-50 ยาง ENR ที่ได้จึงมีความเป็นขั้วสูงกว่ายางธรรมชาติทั่วไป ทำให้ทนต่อความร้อนและน้ำมันได้ดีขึ้น โดยยาง ENR เกรดที่มีระดับอิพ็อกซิเดชันสูงถึงร้อยละ 50 จะมีความเป็นขั้วสูงเทียบเท่ากับยาง NBR ที่มีปริมาณอะไครโลไนไทรล์ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่ายาง ENR ที่เสริมแรงด้วยซิลิกาจะมีสมบัติคล้ายกับยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยเขม่าดำ อีกด้วย การเตรียมยาง ENR นี้สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene rubberยาง EPM เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ ของเอทิลีน (ethylene) กับโพรพิลีน (propylene) มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐานและมีสมบัติเป็นยาง แต่ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จึงทำให้มีสมบัติเด่นในเรื่องความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง แดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี แต่ยางชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้ (เนื่องจากไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) ดังนั้นการทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น การใช้งานนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก เช่น ยางขอบประตู ยางขอบหน้าต่าง โอริง ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene vinyl acetate rubberยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทตเป็นโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนและไวนิลแอซิเทต มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาความร้อน โอโซน และสภาพอากาศได้ดี มีความทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ดี แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่วนใหญ่ยางชนิดนี้จะใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายเคเบิลเฉพาะในกรณีที่ต้องการ สมบัติพิเศษด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซน สภาพอากาศ ความร้อน และน้ำมันเท่านั้น [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Gel rubberยางส่วนที่ไม่ละลายในตัวทำละลาย [เทคโนโลยียาง]
Gum rubberยางผสมสารเคมีที่ไม่ได้ผสมสารตัวเติมเสริมแรง (filler) [เทคโนโลยียาง]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubberยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บิวทาไดอีน หรือยาง HNBR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation) ของยาง NBR สมบัติของยาง HNBR มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน รังสีที่มีพลังงานสูง และโอโซนสูงมาก ใกล้เคียงกับยาง EPDM และเนื่องจากมี CN อยู่ในโมเลกุลทำให้ยางชนิดนี้ทนต่อน้ำมันได้ดี ยาง HNBR มีสมบัติทั่วไปอยู่ระหว่างยาง NBR และยางฟลูออโรคาร์บอน เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูง จึงนิยมใช้ยาง HNBR แทนยาง NBR เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้งานในสภาวะที่รุนแรงหรือที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่ายางฟลูออโรคาร์บอน คือ มีความทนทานต่อสารตัวเติมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น สารประกอบเอมีน ได้ดี จึงนิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน [เทคโนโลยียาง]
Isobutylene isoprene rubber or Butyl rubberยาง IIR หรือยางบิวไทล์เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากโคพอลิเมอร์ระหว่าง isobutylene กับ isoprene มีสมบัติทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากสารเคมี ความร้อน แสงแดด ได้เป็นอย่างดี มีค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่อุณหภูมิห้องทำให้ดูดซับพลังงานกลและการสั่น สะเทือนได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงเหมาะที่จะผลิตเป็นยางกันสะเทือน นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีสมบัติเด่น คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการผลิตยางในรถยนต์ หรือเคลือบผนังด้านในของยางเรเดียล ใช้ทำถุงยางลมสำหรับอบยางล้อให้คงรูปในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Liquid natural rubberยางธรรมชาติเหลวได้จากการนำยางธรรมชาติมาทำให้โมเลกุลของยางเกิดการ สลายตัวตรงตำแหน่งพันธะคู่หรือเป็นกระบวนการตัดสายโซ่โมเลกุลของพอลิไอโซพรี นที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงให้มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำลง จนกระทั่งยางมีความหนืดต่ำ สามารถไหลได้ที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Natural rubberยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลเป็น ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene)ได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis เมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้วให้สมบัติเชิงกลดีมาก แข็งแรง ทนต่อการขัดถูและการฉีกขาดดีเยี่ยม แต่ไม่ทนน้ำมันและการเกิดออกซิเดชัน [เทคโนโลยียาง]
Natural rubber latexน้ำยางธรรมชาติได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม ประกอบด้วยส่วนที่เป็นอนุภาคยาง 35% ส่วนที่ไม่ใช่ยาง 5% เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น ที่เหลือเป็นน้ำประมาณ 60% โครงสร้างโมเลกุลมีลักษณะเป็น ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายยางยืด เป็นต้น หรือนำไปแปรรูปเป็นยางแห้งเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Nitrile rubber or Acrylonitrile butadieneยางไนไทรล์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ของอะไค รโลไนไทรล์และบิวทาไดอีน ประกอบด้วยอะไครโลไนไทรล์ตั้งแต่ร้อยละ 18-51 ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ยางไนไทรล์เป็นยางที่มีความเป็นขั้วสูงมีสมบัติเด่น คือ ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อความร้อนและต้านทานต่อการขัดถูได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น ปะเก็นน้ำมัน ยางโอริง ยางซีล ยางเชื่อมข้อต่อ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Non rubber contentปริมาณของแข็งที่ไม่ใช่ยาง หมายถึง ปริมาณของแข็งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อยางที่มีอยู่ในน้ำยาง เช่น แมกนีเซียม ทองแดง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น สามารถหาได้จากการนำเอาค่า DRC ไปหักออกจากค่า TSC ก็จะได้ค่า NRC ถ้าน้ำยางข้นชุดใดมีค่า NRC สูง ก็บ่งชี้ว่า น้ำยางชุดนั้นมีสารที่ไม่ใช่เนื้อยางมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสถียรของน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubberThis fried egg tastes like a sheet of rubber.
rubberA rubber ball bounces because it is elastic.
rubberThe rubber band broke with a vicious snap.
rubberTires wear down because of friction between the rubber and the road surface.
rubberThe Mayas made their balls out of rubber.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟูก
hard rubberยางแข็งที่ใส่กำมะถันจำนวนมาก
india rubberยางธรรมชาติ ยางลบ (natural rubber, erasive rubber)
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
rubber band n.ยางรัด,แถบยางรัด
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
shrubbery(ชรับ'บะรี) n. ต้นไม้ขนาดเล็กทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
INDIA india rubber(n) ยางลบ,ต้นยาง
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยางพารา    [N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
พุ่มไม้    [N] bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม
เป่ากบ [N] a game of blowing rubber bands, Example: เด็กๆ เล่นเป่ากบจนแก้มโป่ง, Thai definition: การเล่นของเด็กชนิดหนึ่งโดยมีผู้เล่น 2 คน ผลัดกันเป่ายางรัดของวงเล็กๆ ให้เกยทับยางของฝ่ายตรงข้าม
สวนยาง    [N] rubber plantation, Example: แฟนเขาทำสวนยางอยู่ที่สงขลา
สายยาง    [N] rubber tube, Syn. ท่อยาง, Example: คนสวนบีบสายยางให้พ่นน้ำเป็นฝอยๆ ไปทั่วบริเวณสวน, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: ยางที่กลวงใน เป็นทางเดินของของเหลว
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง    [N] Office of the Rubber Replanting Aid fund, Syn. สกย., Example: หากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกยางหรือราคายางสามารถสอบถามไปยังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้ทุกวันทำการ
ตะแบง    [N] Dipterocarpus intricatus Dyer, See also: family of rubber tree, Syn. ต้นสะแบง, ต้นกราด, ยางกราด, เหียงกราด, ต้นตะแบง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dipterocarpus intricatus Dyer ในวงศ์ Dipterocarpaceae ขึ้นในป่าเต็งรัง ต้นมียางเหนียว เจาะเอาน้ำมันยางได้
ยาง    [N] tyre, See also: rubber, tire, Example: เธอลงมือเปลี่ยนยางด้วยความกระฉับกระเฉง, Thai definition: เรียกสิ่งบางอย่างที่ทำจากยางพาราเป็นต้น เช่น ยางรถ ยางลบ
ยาง    [N] tyre, See also: rubber, tire, Example: เธอลงมือเปลี่ยนยางด้วยความกระฉับกระเฉง, Thai definition: เรียกสิ่งบางอย่างที่ทำจากยางพาราเป็นต้น เช่น ยางรถ ยางลบ
ตรายาง    [N] rubber stamp, Syn. ตรา, ตราประทับ, Example: เขาไม่เคยใช้ตรายางลงนามในเอกสาร เขาใช้แต่ลายมือชื่อ, Count unit: อัน, Thai definition: ตราที่ทำด้วยยางสำหรับประทับบนกระดาษ
ท่อยาง    [N] rubber hose, See also: rubber tube, Example: ผู้ป่วยยอมให้แพทย์ใส่ท่อยางเข้าช่องหูชั้นนอก, Count unit: ท่อ
รองเท้าแตะฟองน้ำ    [N] rubber slippers, See also: rubber shoes, Example: สาวชาวบ้านไม่ใส่รองเท้ากันเลย มีเพียงบางคนใส่รองเท้าแตะฟองน้ำ ซึ่งเก่าจนดูไม่ออกว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นสีอะไร, Count unit: คู่, ข้าง
ไม้พุ่ม [N] bush, See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove, Example: สวนนี้มีทั้งไม้พุ่มและไม้ดอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกลมๆ กลางพองสำหรับใช้เป็นซุ้ม
องค์การสวนยาง    [N] Rubber Estate Organization

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหนัง[n.] (lūknang) EN: rubber ball   FR: ballon [m] ; balle [f]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]
รัฐมนตรีตรายาง[n. exp.] (ratthamontrī trāyāng) EN: rubber-stamp minister   
รองเท้าแตะฟองน้ำ[n. exp.] (røngthāo tae føngnām) EN: rubber slippers ; rubber shoes   
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]
เสื้อฝน[n.] (seūafon) EN: rubber ; condom ; sheath   
สวนยาง[n. exp.] (sūan yāng) EN: rubber plantation   
ต้นยาง[n.] (ton yāng) EN: rubber tree   FR: hévéa [m]
ตรายาง[n.] (trāyāng) EN: rubber stamp   FR: tampon [m] ; timbre caoutchouc [m]
ยาง[n.] (yāng) EN: rubber ; gum ; resine ; latex   FR: caoutchouc [m] ; gomme [f] ; latex [m]
ยางดิบ[n. exp.] (yāng dip) EN: latex ; rubber latex ; crepe rubber   FR: latex [m]
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: eraser ; rubber ; rubber eraser   FR: gomme (à crayon/encre) [f]
ยางพารา[n. exp.] (yāng phārā) EN: rubber tree ; hevea brasiliensis   
ยางรัด[n. exp.] (yāng rat) EN: rubber band   
ยางสังเคราะห์ [n. exp.] (yāng sangkhrǿ) EN: synthetic rubber   FR: caoutchouc synthétique [m]
ยางธรรมชาติ[n. exp.] (yāng thammachāt) EN: natural rubber   FR: caoutchouc naturel [m]
ยางเทียม[n. exp.] (yāng thīem) EN: artificial rubber ; synthetic rubber   FR: caoutchouc artificiel [m] ; caoutchouc synthétique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBBER    R AH1 B ER0
RUBBERY    R AH1 B ER0 IY0
RUBBERS    R AH1 B ER0 Z
SCRUBBER    S K R AH1 B ER0
RUBBERIZE    R AH1 B ER0 AY2 Z
SCRUBBERS    S K R AH1 B ER0 Z
SHRUBBERY    SH R AH1 B ER0 IY0
RUBBERMAID    R AH1 B ER0 M EY2 D
RUBBERIZED    R AH1 B ER0 AY2 Z D
RUBBERMAID'S    R AH1 B ER0 M EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubber    (v) (r uh1 b @ r)
rubbers    (v) (r uh1 b @ z)
rubbery    (j) (r uh1 b @ r ii)
rubbered    (v) (r uh1 b @ d)
rubbering    (v) (r uh1 b @ r i ng)
rubberize    (v) (r uh1 b @ r ai z)
shrubbery    (n) (sh r uh1 b @ r ii)
rubberized    (v) (r uh1 b @ r ai z d)
rubberizes    (v) (r uh1 b @ r ai z i z)
rubberneck    (v) (r uh1 b @ n e k)
foam-rubber    (n) - (f ou1 m - r uh1 b @ r)
rubberizing    (v) (r uh1 b @ r ai z i ng)
rubbernecks    (v) (r uh1 b @ n e k s)
shrubberies    (n) (sh r uh1 b @ r i z)
India-rubber    (n) - (i1 n d i@ - r uh b @ r)
rubber-stamp    (v) - (r uh2 b @ - s t a1 m p)
rubbernecked    (v) (r uh1 b @ n e k t)
India-rubbers    (n) - (i1 n d i@ - r uh b @ z)
money-grubber    (n) - (m uh1 n i - g r uh b @ r)
rubber-stamps    (v) - (r uh2 b @ - s t a1 m p s)
rubbernecking    (v) (r uh1 b @ n e k i ng)
money-grubbers    (n) - (m uh1 n i - g r uh b @ z)
rubber-stamped    (v) - (r uh2 b @ - s t a1 m p t)
rubber-stamping    (v) - (r uh2 b @ - s t a1 m p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gummieren | gummierend | gummiert | gummierteto rubberize | rubberizing | rubberizes | rubberized [Add to Longdo]
gummihaftrubbery [Add to Longdo]
Gummifalte {f}rubber fold [Add to Longdo]
Gummifuß {m}rubber base [Add to Longdo]
Gummifußventil {n}rubber base valve [Add to Longdo]
Gummihüllung {f}rubber-cover [Add to Longdo]
Gummilösung {f}rubber solution [Add to Longdo]
Gummi unter Wulstgewebechafer rubber [Add to Longdo]
Gummiventil {n}rubber valve; rubber-covered valve [Add to Longdo]
Gummiverstärkung {f}rubber reinforcement [Add to Longdo]
Kerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Laufflächengummi {m}cap (tyre); tread gum; tread rubber [Add to Longdo]
Naturkautschuk {m}natural rubber [Add to Longdo]
Neoprenkautschuk {m}neoprene rubber [Add to Longdo]
Pressgrat {m}flash rubber [Add to Longdo]
Regenerat {m}reclaimed rubber [Add to Longdo]
Reparaturplatte {f}patching rubber [Add to Longdo]
Rohgummi {m}raw rubber [Add to Longdo]
Schaumgummi {m}foam rubber; sponge rubber [Add to Longdo]
Seitenwandgummi {m}sidewall rubber [Add to Longdo]
Synthesekautschuk {m}synthetic rubber [Add to Longdo]
Überpressung {f}rubber fold [Add to Longdo]
Unterplatte {f}cushion rubber [Add to Longdo]
Ventilgummi {m}valve rubber [Add to Longdo]
Ventil {n} mit eingebettetem Schaftrubber-covered stem valve [Add to Longdo]
Vollgummireifen {m}rubber solid tyre [Add to Longdo]
Weichgummi {m}soft rubber [Add to Longdo]
Wulstkerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Algenfilter {m}algal scrubber [Add to Longdo]
Bürste {f} | Bürsten {pl}scrubber | scrubbers [Add to Longdo]
Distanzgummi {m} [techn.]spacer rubber [Add to Longdo]
Doppelgummitülle {f}double rubber grommet [Add to Longdo]
Einpassen mit Gummibandfunktionrubber banding [Add to Longdo]
Gaffer {m} | Gaffer {pl}rubberneck | rubbernecks [Add to Longdo]
Gebüsch {n} | Gebüsche {pl}shrubbery | shrubberies [Add to Longdo]
Gewebe {n}; Stoff {m} | Stoffe {pl} | angenehm anzufühlender Stoff | gummiertes Gewebe(woven) fabric | fabrics | a tactile fabric | rubberised fabric [Add to Longdo]
Grat {m}flash; flash rubber [Add to Longdo]
Grubber {m}grubber [Add to Longdo]
Gummi {m} | Gummis {pl}rubber | rubbers [Add to Longdo]
Gummi {m} (Kondom)rubber [Add to Longdo]
Gummiball {m}rubber ball [Add to Longdo]
Gummibelag {m}rubber coating [Add to Longdo]
Gummidichtung {f} [techn.]rubber seal; rubber grommet; rubber-joint [Add to Longdo]
Gummieinsatz {m}rubber insert [Add to Longdo]
Gummierung {f}rubber coating [Add to Longdo]
Gummihammer {m}rubber mallet [Add to Longdo]
Gummikompensatoren {pl} [techn.]rubber expansion joints [Add to Longdo]
Gumminiere {f}rubber kidney [Add to Longdo]
Gumminoppenbelag {m}rubber nipple coating [Add to Longdo]
Gummipuffer {m}rubber buffer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めくら印;盲印[めくらいん, mekurain] (n) (col) (obsc) (sens) rubber stamp [Add to Longdo]
アクリルゴム[, akurirugomu] (n) acrylic rubber [Add to Longdo]
アクリロニトリルゴム[, akurironitorirugomu] (n) acrylonitrile rubber [Add to Longdo]
アクリロニトリルブタジエンゴム[, akurironitorirubutajiengomu] (n) acrylonitrile; butadiene rubber [Add to Longdo]
イソプレンゴム[, isopurengomu] (n) isoprene rubber [Add to Longdo]
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber [Add to Longdo]
インドゴムの木[インドゴムのき, indogomu noki] (n) India rubber tree [Add to Longdo]
ウレタンゴム[, uretangomu] (n) (abbr) polyurethane rubber (ger [Add to Longdo]
エバーソフト[, eba-sofuto] (n) foam rubber (from Eversoft (tm)) [Add to Longdo]
クロロプレンゴム[, kuroropurengomu] (n) chloroprene rubber [Add to Longdo]
ゴムの木[ゴムのき, gomu noki] (n) rubber tree [Add to Longdo]
ゴムテープ[, gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape [Add to Longdo]
ゴムバンド[, gomubando] (n) elastic band; rubber band [Add to Longdo]
ゴムパッキン[, gomupakkin] (n) rubber seal [Add to Longdo]
ゴムホース;ゴム・ホース[, gomuho-su ; gomu . ho-su] (n) rubber hose [Add to Longdo]
ゴムマスク;ゴム・マスク[, gomumasuku ; gomu . masuku] (n) rubber mask [Add to Longdo]
ゴムライニング[, gomurainingu] (n) rubber lining [Add to Longdo]
ゴム引き[ゴムびき, gomu biki] (adj-no) rubber-coated [Add to Longdo]
ゴム靴[ゴムぐつ, gomu gutsu] (n) rubber shoes [Add to Longdo]
ゴム手[ゴムて, gomu te] (n) rubber gloves [Add to Longdo]
ゴム状[ゴムじょう, gomu jou] (n) (1) elastomer; (adj-no) (2) gummy; rubbery; elastomeric [Add to Longdo]
ゴム植物[ゴムしょくぶつ, gomu shokubutsu] (n) rubber plant; gum plant [Add to Longdo]
ゴム草履[ゴムぞうり, gomu zouri] (n) (uk) rubber thongs; rubber flip-flops [Add to Longdo]
ゴム弾[ゴムだん, gomu dan] (n) rubber bullet [Add to Longdo]
ゴム長[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots [Add to Longdo]
ゴム風船[ゴムふうせん, gomu fuusen] (n) rubber balloon [Add to Longdo]
ゴム箆[ゴムべら;ゴムベラ, gomu bera ; gomubera] (n) (uk) rubber spatula [Add to Longdo]
ゴム輪[ゴムわ, gomu wa] (n) rubber tire (tyre) [Add to Longdo]
ゴム毬[ゴムまり, gomu mari] (n) rubber ball [Add to Longdo]
シャチハタ[, shachihata] (n) self-inking (rubber) stamp (from the company name) [Add to Longdo]
シリコーンゴム[, shiriko-ngomu] (n) silicone rubber [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
スチレンブタジエンゴム[, suchirenbutajiengomu] (n) styrene-butadiene rubber; SBR [Add to Longdo]
スポンジゴム[, suponjigomu] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジラバー[, suponjiraba-] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls) [Add to Longdo]
トチュウ科;杜仲科[トチュウか(トチュウ科);とちゅうか(杜仲科), tochuu ka ( tochuu ka ); tochuuka ( mori naka ka )] (n) (See 杜仲) Eucommiaceae (monotypic plant family containing only the hardy rubber tree) [Add to Longdo]
バルカンラバー[, barukanraba-] (n) vulcanized rubber; vulcanised rubber; (P) [Add to Longdo]
パラゴム[, paragomu] (n) Para rubber [Add to Longdo]
パラゴムの木[パラゴムのき;パラゴムノキ, paragomu noki ; paragomunoki] (n) (uk) Para rubber tree (Hevea brasiliensis) [Add to Longdo]
フォームラバー[, fo-muraba-] (n) foam rubber [Add to Longdo]
ブタジエンゴム[, butajiengomu] (n) butadiene rubber [Add to Longdo]
ブナ[, buna] (n) Buna; brand-name synthetic rubber [Add to Longdo]
ラバー[, raba-] (n) (1) lover; (2) rubber; (P) [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
ラバーシルク[, raba-shiruku] (n) rubber silk [Add to Longdo]
ラバーセメント[, raba-semento] (n) rubber cement [Add to Longdo]
ラバーソール[, raba-so-ru] (n) rubber sole [Add to Longdo]
ラバータイル[, raba-tairu] (n) rubber tile [Add to Longdo]
ラバーダック[, raba-dakku] (n) rubber duck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成橡胶[hé chéng xiàng jiāo, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] synthetic rubber [Add to Longdo]
大戟科[dà jǐ kē, ㄉㄚˋ ㄐㄧˇ ㄎㄜ, ] Euphorbiaceae (plant family including rubber and cassava) [Add to Longdo]
[chuō, ㄔㄨㄛ, ] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal [Add to Longdo]
杜仲[dù zhòng, ㄉㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, ] eucommia (a kind of rubber tree) [Add to Longdo]
橡皮[xiàng pí, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ, ] rubber; an eraser [Add to Longdo]
橡皮球[xiàng pí qiú, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄑㄧㄡˊ, ] rubber ball [Add to Longdo]
橡皮筋[xiàng pí jīn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] rubber band [Add to Longdo]
橡皮线[xiàng pí xiàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wire (sheathed in rubber); cable [Add to Longdo]
橡胶树[xiàng jiāo shù, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, ] rubber tree [Add to Longdo]
橡胶[xiàng jiāo, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] rubber [Add to Longdo]
异戊橡胶[yì wù xiàng jiāo, ㄧˋ ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] isoprene rubber [Add to Longdo]
皮筋[pí jīn, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] rubber band [Add to Longdo]
硫化[liú huà, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulcanization (curing rubber using sulfur and heat) [Add to Longdo]
胶轮[jiāo lún, ㄐㄧㄠ ㄌㄨㄣˊ, / ] pneumatic tire; rubber tire [Add to Longdo]
财迷[cái mí, ㄘㄞˊ ㄇㄧˊ, / ] money grubber; miser [Add to Longdo]
还魂橡胶[huán hún xiàng jiāo, ㄏㄨㄢˊ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] recycled rubber [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding [Add to Longdo]
ラバーバンド[らばーばんど, raba-bando] rubberband [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top