ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal command

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal command-, *royal command*, royal comman
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal commandพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชอัธยาศัย[N] royal command, Example: การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย, Thai definition: พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป
พระบรมราชโองการ[N] Royal Command, Example: ประธานรัฐสภาจะต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, Thai definition: คำสั่งราชการของพระราชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsang) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king   

Japanese-English: EDICT Dictionary
大命[たいめい, taimei] (n) imperial or royal command [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top